Historia

QUIZ: Dynastia Piastów – ile wiesz na jej temat?

Piastowie mieli kluczowy wpływ na ukształtowanie się państwa Polskiego. Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz na ich temat!

  • 762 graczy

Pytanie 1/10

W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?

Pytanie 2/10

Syn Mieszka I, który w 1025 roku koronował się na króla to:

Pytanie 3/10

Z panowaniem którego króla wiążemy upadek państwa polskiego?

Pytanie 4/10

Jaki symbol znajdował się w herbie Piastów?

Pytanie 5/10

Od kogo wywodzi się linia Piastów śląskich?

Pytanie 6/10

Kto "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"?

Pytanie 7/10

Na który rok datujemy założenie arcybiskupstwa w Gnieźnie?

Pytanie 8/10

Który z władców z dynastii Piastów odbudował państwo polskie po jego upadku i przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa?

Pytanie 9/10

W którym roku miał miejsce początek rozbicia dzielnicowego?

Pytanie 10/10

Po śmierci którego króla wygasła dynastia Piastów?

Quiz o dynastii Piastów

Dynastia Piastów uznawana jest za jedną z najważniejszych dynastii panujących w Polsce na przestrzeni wieków.

Historia Piastów zaczyna się od Piasta, męża Rzepichy i ojca Siemowita. To właśnie Siemowit został pierwszym księciem Polan, następnie stanowisko przejął jego syn Lestek, a potem Siemomysł.

Przełomowym momentem dla przyszłego państwa polskiego był jednak chrzest Polski w 966 roku, który przyjął Mieszko I z dynastii Piastów. To wydarzenie ogromnej rangi, które zapoczątkowało kształtowanie się polskiej tożsamości i dało mieszkańcom poczucie przynależności do świata zachodniego.

Bolesław I Chrobry, syn Mieszka, był z kolei pierwszym władcą Polski, który doświadczył koronacji. Wówczas Polska zaczęła nabierać znaczenia na arenie międzynarodowej i stała się krajem, z którym należało się liczyć.

Szczególnym wydarzeniem był również ślub Mieszka II Lamberta z Rychezą. To dynastia, która z całą pewnością miała kluczowe znaczenie dla mieszkańców Polski. Dzięki nim pozycja powstałego państwa zaczęła się ugruntowywać.

Zmierzch dynastii Piastów

Na przestrzeni lat koronowano aż sześciu królów, którzy wywodzili się z dynastii Piastów. Ostatnim władcą z tej dynastii był Jerzy IV Wilhelm zwany legnickim, książę legnicko-wołowsko-brzeski. Zmarł w 1675 roku.

Piastowie odegrali kluczową rolę w powstawaniu naszego kraju. Stworzyli odpowiednie podwaliny, na których kolejni władcy mogli się opierać. Trudno wyobrazić sobie jak potoczyła by się historia naszego kraju bez tej dynastii.