Wiedza ogólna

QUIZ: Geometria przestrzenna – ile pamiętasz ze szkoły?

Jak dużo pamiętasz na temat geometrii przestrzeni trójwymiarowej? Sprawdź swoją wiedzę o kulach, graniastosłupach i innych bryłach przestrzennych!

  • 200 graczy

Pytanie 1/10

Czym jest bryła obrotowa?

Pytanie 2/10

Jak obliczyć pole prostopadłościanu?

Pytanie 3/10

Czego nie ma walec?

Pytanie 4/10

Co charakteryzuje czworościan foremny?

Pytanie 5/10

Jaki jest wzór na objętość sześcianu?

Pytanie 6/10

Co jest przekrojem osiowym stożka?

Pytanie 7/10

Z czego składa się sześcian?

Pytanie 8/10

Jak inaczej nazywa się geometrię przestrzenną?

Pytanie 9/10

Czym jest tworząca stożka?

Pytanie 10/10

Jaki jest wzór na objętość ostrosłupa?

Quiz o geometrii przestrzennej

Geometria przestrzenna czyli inaczej stereometria to dział matematyki. Zajmuje się ona przestrzenią trójwymiarową na podstawie brył geometrycznych i właściwościami, jakie wykazują – właściwości te później opisywane są między innymi we wzorach.

Według tej nauki własnościami przestrzeni trójwymiarowej jest istnienie czterech punktów, nie należących do jednej płaszczyzny; przez trzy punkty nie leżące na jednej prostej można poprowadzić dokładnie jedną płaszczyznę, a dwie różne płaszczyzny są rozłączne bądź mają wspólną prostą.

Bryły przestrzenne

Jest to trochę skomplikowane dla osób, które nie zajmują się matematyką, ale najważniejsze w stereometrii są po prostu bryły przestrzenne. Do takowych zaliczamy:

  • graniastosłup – wielościan, którego wierzchołki są położone na dwóch równoległych płaszczyznach, czyli podstawach; klasycznie graniastosłup przedstawia się jako pudełko,
  • sześcian – wielościan, którego boki i podstawy są równe; przykładem jest zwykła kostka do gry,
  • ostrosłup – wielościan z jedną podstawą, którego ściany boczne spotykają się w jednym punkcie; przykładem ostrosłupa jest piramida
  • bryły obrotowe – bryły, które powstają na skutek obrotu płaskiej figury; przykładami takich figur są stożek i kula.