Wiedza ogólna

QUIZ: Gwara białostocka – jak dobrze ją znasz?

Wybierasz się na Podlasie? Sprawdź, czy dogadasz się z mieszkańcami tego regionu, używających powszechnej tutaj gwary białostockiej!

  • 397 graczy

Pytanie 1/10

Bajstruk to:

Pytanie 2/10

Chodzić do magazynu to w gwarze białostockiej:

Pytanie 3/10

Klekotun to w gwarze białostockiej:

Pytanie 4/10

Obuwie domowe na Podlasiu to:

Pytanie 5/10

Dla odmiany, pepegi to:

Pytanie 6/10

Jeśli chcemy kogoś połaskotać, będziemy go:

Pytanie 7/10

Przedmiot na zdjęciu to:

Pytanie 8/10

Jeśli słodzimy herbatę cukrem, dodajemy do niej:

Pytanie 9/10

Mówiąc o kimś "myszygene" sugerujemy, że jest:

Pytanie 10/10

"Faradyny" to w gwarze białostockiej:

Quiz z gwary białostockiej

Gwara białostocka charakterystyczna jest dla mieszkańców Podlasia i Białegostoku. Za powstanie tej gwary odpowiadała różnorodność społeczeństwa zamieszkującego ten obszar w ubiegłych wiekach, w wyniku czego wzajemnie oddziaływały na siebie różne języki.

Poza językiem polskim, wpływ na kształtowanie się gwary białostockiej miały języki białoruski i litewski (gwarę tą uznaje się za spokrewnioną z dialektem wileńskim), ale też rosyjski, ukraiński czy język jidysz.

Cechy charakterystyczne gwary białostockiej

Do charakterystycznych cech gwary białostockiej zalicza się m.in. zanik końcówek czasowników w stronie czynnej czasu przeszłego (np. „ja zrobił” zamiast „ja zrobiłem” czy „Dzie wy poszli?” zamiast „Gdzie wy poszliście?”), czy wymowę tzw. „ł kresowego”.

Formę grzecznościową w gwarze białostockiej tworzy się bez użycia zwrotów „pan / pani” – np. „Dlaczego o tym dla mnie nie mówił?”. Tryb rozkazujący jest równy oznajmującemu, np. „siedzi spokojnie!”.

Pewne słowa używane dziś nawet w innych regionach Polski wywodzą się właśnie z gwary białostockiej. Należą do nich m.in. „taryfa” (taksówka) czy „łachy” (ubrania). Inne słowa i zwroty są mniej znane, np. „rozbuwaj się” (zdejmij buty), „toknij” (umyj) czy „barabanić” (dzwonić).