Historia

QUIZ: Jak dobrze znasz starożytną Grecję?

Starożytna Grecja to jeden z fundamentów naszej kultury. Jak dobrze znasz jej historię?

  • 551 graczy

Pytanie 1/10

Kto uważany jest za najważniejszego autora starożytnej Grecji w zakresie liryki?

Pytanie 2/10

Kiedy odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie?

Pytanie 3/10

Jak nazywają się miasta-państwa formowane w starożytnej Grecji?

Pytanie 4/10

Okres w historii starożytnej Grecji określany jako "wieki ciemne" nastąpił po:

Pytanie 5/10

Kiedy powstał Teatr Dionizosa?

Pytanie 6/10

Z jakiej okazji miasta-państwa ogłaszały między sobą tymczasowy rozejm?

Pytanie 7/10

Kto w ramach demokracji ateńskiej był uprawniony do głosowania?

Pytanie 8/10

Ile mogła ważyć zbroja starożytnego greckiego żołnierza?

Pytanie 9/10

Jakiego materiału używali najczęściej starożytni Grecy do budowy domu?

Pytanie 10/10

Jak nazywała się podstawowa srebrna moneta w starożytnej Grecji?

Quiz o starożytnej Grecji

Większość z nas już w szkole podstawowej poznała pewne podstawowe informacje dotyczące starożytnej Grecji – cywilizacji rozwijającej się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, u wybrzeży Azji Mniejszej, na wyspach mórz Jońskich i Egejskich, a następnie w innych częściach Morza Śródziemnego.

Historię Starożytnej Grecji można podzielić na kilka okresów. Pierwszy z nich to epoka brązu, w której powstawały wysoko rozwinięte kultury, następnie epoka znana jako „wieki ciemne”, natomiast okresem największego rozwoju określa się „okres klasyczny”.

Od zawsze ważnym elementem życia Greków było morze. Stanowiło ono szlak komunikacyjny na Bliski Wschód, było zaporą dla armii a także źródłem pożywienia dla starożytnych Greków.

Cesarstwo Rzymskie a starożytna Grecja

Rosnące wpływy i obszar terytorialny Cesarstwa Rzymskiego przyczyniły się do upadku starożytnej Grecji. W 267 roku Herulowie splądrowali Ateny, w 393 roku odbyły się ostatnie igrzyska olimpijskie, a w roku 529 cesarz Justynian Wielki zamknął Akademię Platońską i wszystkie szkoły filozoficzne w Atenach.

Starożytna Grecja do dziś uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej. Kultura grecka, sztuka, mitologia, filozofia i nauka za pośrednictwem Rzymian zostały przekazane Europie i wywierały na jej mieszkańców ogromny wpływ w różnych okresach i dziejach.