Biznes

QUIZ: Jaka jest Twoja wiedza o ekonomii?

Przekonaj się, ile wiesz na temat podstawowych zagadnień z dziedziny ekonomii – nauki społecznej, która bada i analizuje wykorzystywanie przez społeczeństwo ograniczonych zasobów.

  • 549 graczy

Pytanie 1/10

PKB – co oznacza ten skrót?

Pytanie 2/10

Co to jest inflacja?

Pytanie 3/10

Kto może otrzymać dywidendę?

Pytanie 4/10

Czym zajmuje się makroekonomia?

Pytanie 5/10

W którym roku w Polsce miała miejsce denominacja, zastępująca "starego złotego" przy kursie 1:10000?

Pytanie 6/10

Podaż – co oznacza to pojęcie?

Pytanie 7/10

Największy kryzys gospodarczy w historii – tzw. Wielki Kryzys – przypada na lata:

Pytanie 8/10

Czym zajmuje się makler?

Pytanie 9/10

Jaka instytucja emituje pieniądz gotówkowy?

Pytanie 10/10

Papiery wartościowe emitowane przez rząd to:

Quiz o ekonomii

Ekonomia to zwłaszcza w obecnych czasach szczególnie istotna dziedzina nauki, której przedmiotem badań są możliwości wykorzystywania dostępnych zasobów. Jak w przypadku wielu dziedzin naukowych również ekonomia posiada swoje gałęzie, które skupiają się na konkretnych zjawiskach.

Ekonomia behawioralna, instytucjonalna i inne

Jedną z nich jest ekonomia behawioralna, o której mówi się, że jest połączeniem ekonomii samej w sobie z psychologią. To dziedzina, której zadaniem jest analizowanie czynników związanych bezpośrednio z aspektem psychologicznym.

Naukowcy parający się ekonomią behawioralną badają, jaki wpływ na ważne decyzje gospodarcze mają emocje oraz kwestie psychologiczne.

Ważną dziedziną jest również ekonomia instytucjonalna, która bada kwestie ekonomiczne za pośrednictwem instytucji.

Z kolei ekonomia rozwoju to ten dział nauki, który skrupulatnie bada zjawiska zachodzące w krajach najuboższych. To bardzo ważna dziedzina ekonomii, ponieważ pozwala zrozumieć zjawiska w krajach, które miały wystarczająco dużo czasu na rozwój, aczkolwiek pewne czynniki nadal sprawiają, że ich mieszkańcy na co dzień borykają się ze skrajną biedą.

Tego typu badania pozwalają wdrażać nowoczesne rozwiązania, które sukcesywnie wpływają na rozwój gospodarki w najbiedniejszych regionach świata i tym samym wpływają na jakość życia ich mieszkańców.

Tagi: