QuizzyOne

QUIZ: Ile wiesz o gazie ziemnym?


Pytanie 1/10

Jak potocznie nazywany jest gaz ziemny?

Pytanie 2/10

Jaki jest główny składnik gazu ziemnego?

Pytanie 3/10

Jaka jest zawartość metanu w gazie ziemnym?

Pytanie 4/10

Jaki zapach posiada gaz ziemny?

Pytanie 5/10

Jaki wpływ na środowisko naturalne ma gaz ziemny?

Pytanie 6/10

Ile, w przybliżeniu, wyniosło światowe wydobycie gazu ziemnego w 2017 roku?

Pytanie 7/10

Który z krajów skandynawskich jest jednym ze światowych liderów pod względem wydobycia gazu ziemnego?

Pytanie 8/10

Jaką zawartość azotu posiada gaz ziemny niskoazotowy?

Pytanie 9/10

Pokłady gazu ziemnego dość często towarzyszą innym złożom. Jakim?

Pytanie 10/10

Do grona światowych liderów wydobycia gazu ziemnego nie zalicza się:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Gaz ziemny to rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, stanowiący jedno z najbardziej ekonomicznych źródeł energii. Sprawdź, ile wiesz na jego temat, biorąc udział w tym quizie!

  gaz ziemny

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o gazie ziemnym

  Gaz ziemny nazywany jest również „błękitnym paliwem” lub przez niektórych „paliwem XXI wieku”. Swoje zastosowanie ma w wielu odrębnych dziedzinach gospodarki, zarówno w przemyśle, sektorze usług, gospodarstwach domowych, jak i w procesie uzyskiwania energii elektrycznej. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko pokaźnym złożom w niektórych zakątkach świata, ale też względom ekologicznym. Gaz ziemny nie wywiera bowiem negatywnych skutków na środowisko naturalne.

  Gaz ziemny – charakterystyka i wydobycie

  Podstawowym składnikiem gazu ziemnego, bez względu na miejsce jego wydobycia jest metan. Stanowi on z reguły około 90% całości składu tego paliwa, a pozostałe 10% to mieszanina propanu, etanu, butanu oraz innych związków mineralnych i organicznych. Cechą charakterystyczną gazu ziemnego jest brak zapachu. Dopiero przed wprowadzeniem go do sieci gazowych nadawany jest mu specyficzny, nieprzyjemny aromat, by w prosty sposób można było poczuć jego ulatnianie się. Gaz ziemny dzieli się na kilka różnych kategorii. Ze względu na zawartość składników węglowodorowych, wyróżnić można gaz suchy i mokry. Z kolei ze względu na zawartość azotu, wyróżniamy gazy bezazotowe, niskoazotowe oraz zaazotowane.

  Wśród największych graczy na europejskim rynku wydobycia gazu ziemnego, wyróżnić można następujące państwa: Rosja, Norwegia, Holandia, Ukraina, czy Rumunia. Wśród światowych liderów wydobycia gazu ziemnego, poza Rosją i Norwegią, wymienić należy także USA, Iran, Kanadę, Katar, czy Chiny. Według OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, obecne złoża gazu ziemnego pozwolą pokryć wszelkie zapotrzebowanie do 2030 roku, i znacznie dłużej, jednak koszty wydobywania tego paliwa kopalnianego wraz z biegiem lat będą stale rosnąć.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później