Przyroda

QUIZ: Bydło domowe – ile o nim wiesz?

Bydło domowe towarzyszy ludziom od tysięcy lat, dostarczając cennego pożywienia, skór czy jako siła pociągowa. Sprawdź swoją wiedzę na ten temat w naszym quizie!

  • 642 graczy

Pytanie 1/10

Każdy człowiek ma indywidualne, unikalne dla siebie odciski palców. U bydła unikalny jest:

Pytanie 2/10

Pogłowie bydła w Polsce od 1990 roku:

Pytanie 3/10

Popularna wśród hodowców rasa Limousine to francuska rasa bydła:

Pytanie 4/10

Określenie "wół" dotyczy:

Pytanie 5/10

Bydło domowe to podgatunek:

Pytanie 6/10

Na całym świecie najwięcej sztuk bydła na kilometr kwadratowy przypada na terytorium:

Pytanie 7/10

"Jałówką" nazywa się:

Pytanie 8/10

Bydło rasy Highland (Szkocka rasa wyżynna) odznacza się m.in. charakterystycznym wyglądem. Osobniki tej rasy:

Pytanie 9/10

Simental to rasa bydła typu mięsno-mlecznego wyhodowana w średniowieczu – obecnie jest to druga najliczniejsza i najpopularniejsza rasa bydła na świecie. Pochodzi z obszaru:

Pytanie 10/10

Które z poniższych nie jest prawdą dot. statusu krów w Indiach?