Wiedza ogólna

QUIZ: Czy pamiętasz symbole pierwiastków chemicznych?

Sprawdź, co zostało w Twojej pamięci po lekcjach chemii!

  • 2 066 graczy

Pytanie 1/10

Głównym składnikiem powietrza jest azot. Jego symbolem chemicznym jest:

Pytanie 2/10

Żelazo, jeden z istotniejszych pierwiastków w naszym organizmie, oznaczamy symbolem:

Pytanie 3/10

Hg – co to za pierwiastek?

Pytanie 4/10

Sól kuchenna to inaczej chlorek sodu, jego symbol to:

Pytanie 5/10

K – tą literą oznaczamy:

Pytanie 6/10

Pb – symbol widoczny na każdej stacji benzynowej – oznacza:

Pytanie 7/10

Al to symbol chemiczny:

Pytanie 8/10

Węgiel – nazywany czarnym złotem – w chemii oznaczany jest za pomocą litery:

Pytanie 9/10

Przez Sn oznaczamy cynę, cynk natomiast ma symbol chemiczny:

Pytanie 10/10

Miedź to pierwiastek chemiczny o symbolu:

Quiz z pierwiastków chemicznych

Jednym z najbardziej podstawowych pojęć z zakresu chemii jest pierwiastek chemiczny. Określenie to oznaczać może przy tym dwie rzeczy – pierwszą z nich jest zbiór wszystkich atomów, które posiadają taką samą liczbę protonów w jądrze, zaś drugą – chemiczną substancję składającą się wyłącznie z takich atomów, które posiadają jednakową liczbę protonów w jądrze.

Jeśli występują odpowiednie ku temu warunki, poszczególne pierwiastki chemiczne mogą się ze sobą łączyć, tworząc tym samym związki chemiczne. Jednym z takich związków chemicznych jest na przykład powstała z połączenia wodoru i tlenu woda o wzorze chemicznym H2O.

Tablica Mendelejewa i układ okresowy pierwiastków

Pierwiastki chemiczne zestawione są w postaci tabeli zwanej tablicą Mendelejewa bądź układem okresowym pierwiastków. Uporządkowane są one zgodnie z ich rosnącą liczbą atomową. Pierwiastki w układzie okresowym zgrupowane są ponadto według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości.

Każdy z pierwiastków ma swój symbol chemiczny. Jest to jedno-, dwu- bądź trzyliterowy skrót. Jedno- i dwuliterowe to symbole oficjalne, trzyliterowe – tymczasowe. Zwykle biorą się one od pierwszych liter nazwy danego pierwiastka. Pierwsza litera jest duża, kolejne – małe.