Wiedza ogólna

QUIZ: Czy znasz dobrze to przysłowie? Część IV

Na pewno słyszałeś te przysłowia, ale czy potrafisz je dokończyć? Część czwarta popularnego quizu – sprawdź, jak dobrze znasz polskie przysłowia!

  • 2 479 graczy

Pytanie 1/10

Ciągnie swój…

Pytanie 2/10

Dopóty dzban wodę nosi, dopóki…

Pytanie 3/10

Bogu służ, a diabła…

Pytanie 4/10

Gdy noc jasna na Michała, to nastąpi…

Pytanie 5/10

Chcesz córuni, podobaj się wprzód…

Pytanie 6/10

Każdy sobie…

Pytanie 7/10

Kto nie ma w głowie, ten…

Pytanie 8/10

Najciemniej jest pod…

Pytanie 9/10

Nic po chlebie, kiedy brak…

Pytanie 10/10

Przyszła kryska na…

Quiz o polskich przysłowiach

Przysłowia to nieodłączny element polskiej kultury i języka samego w sobie, które powstawały latami i utrwaliły się na tyle mocno, by zawitać w słowniku niemal każdego Polaka.

Słynne porzekadła na ogół posiadają podwójne znaczenie. Jedno można odczytywać dosłownie i wiąże się ono stricte z pochodzeniem danego przysłowia, drugie zaś odbierane jest na poziomie metaforycznym. Tylko znając sens danego porzekadła można tak naprawdę rozszyfrować zamysł osoby, która je zastosowała.

Na ogół przysłowia posiadają pewnego rodzaju morał, który może być powiązany z pouczeniem, nakazem, a nawet z przestrogami. Wielu ludzi stosuje je na co dzień, ponieważ posiadają one ładunek znaczeniowy, którego nie ma potrzeby tłumaczyć.

Jednym prostym zdaniem jesteśmy w stanie określić własny pogląd na daną sprawę lub wyrazić własne obawy. To bardzo duże udogodnienie będące jednocześnie fantastycznym kulturowym zjawiskiem, które przechodzi z pokolenia na pokolenie.

Popularne polskie przysłowia

Popularnym przysłowiem jest na przykład powiedzenie „nie chwal dnia przed zachodem słońca”. Oznacza to, że nie powinno się cieszyć zbytnio z czegoś, czego rezultatów jeszcze nie otrzymaliśmy. Porzekadło jest pewnego rodzaju przestrogą i ostrzeżeniem, by nie cieszyć się zbyt wcześnie.

Kolejnym znanym przysłowiem jest: „apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Naturalnie, nie dotyczy ono jedzenia – powiedzenie to oznacza, że tak naprawdę jesteśmy bardzo zachłannymi istotami, które posiadają sporo, ale pragną posiadać jeszcze więcej.