Historia

QUIZ: Czy znasz najważniejsze daty w historii Polski? Część II

Historia naszego kraju obfitowała w wiele ważnych i doniosłych wydarzeń. Czy pamiętasz, kiedy miały one miejsce? Sprawdź się – część druga!

  • 877 graczy

Pytanie 1/10

Unia lubelska – unia realna wiążąca Polskę i Litwę – została zawarta:

Pytanie 2/10

Potop szwedzki, a dokładnie VI wojna polsko-szwedzka, miał miejsce w latach:

Pytanie 3/10

Księstwo Warszawskie podporządkowane Napoleonowi Bonaparte utworzono:

Pytanie 4/10

Agresja ZSRR na Polskę na początku II Wojny Światowej miała miejsce:

Pytanie 5/10

Sejm niemy, w trakcie którego w obawie przed zerwaniem obrad nie dopuszczono posłów do głosu, odbył się w Warszawie:

Pytanie 6/10

Obrady Okrągłego Stołu miały miejsce:

Pytanie 7/10

Konstytucję marcową uznaje się za pierwszą nowoczesną konstytucję w historii Polski. Została ona uchwalona:

Pytanie 8/10

Pierwsza wolna elekcja nowego monarchy Rzeczypospolitej Obojga Narodów miała miejsce:

Pytanie 9/10

W którym roku Jan Sobieski został królem Polski?

Pytanie 10/10

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbyła się:

Quiz o najważniejszych datach w historii Polski

Historia Polski to niezwykłe pasmo wydarzeń, które miały mniejszy lub większy wpływ na obecny kształt naszego kraju. Niemniej jednak, tak jak w przypadku i innych nacji, również w z naszej historii wybrać najważniejsze zdarzenia, które miały największy wpływ na dzisiejszą Polskę.

Początki państwa polskiego

Z całą pewnością jednym z takich wydarzeń jest chrzest Polski, który miał miejsce w 966 roku. Brał w nim udział Mieszko I, który niespełna rok wcześniej poślubił czeską księżniczkę Dobrawę i tym samym sprawił, że Polska powoli zaczynała coraz odważniej pojawiać się na politycznej mapie Europy.

W 972 roku doszło do poważnego starcia między Niemcami i Polanami, które na kartach historii zapisało się jako Bitwa pod Cedynią i zakończyło się sukcesem Mieszka I. W kolejnych latach odbywa się między innymi Zjazd w Gnieźnie, wyprawa kijowska i w 1025 roku koronacja Bolesława Chrobrego, który umiera w tym samym roku, a władzę przejmuje jego syn Mieszko II.

Bitwa pod Grunwaldem

Następne lata obfitują w wydarzenia pełne najazdów na teren Polski i prób podbicia państwa przez sąsiadów. W 1410 roku dochodzi do słynnej Bitwy pod Grunwaldem pomiędzy wojskami polsko-litewskimi a Krzyżakami, która kończy się przegraną Krzyżaków.

Do XVII wieku Polakom przychodzi walczyć ponownie z Krzyżakami, następnie ze Szwedami, Rosjanami i Turkami.

Rozbiory Polski i odzyskanie niepodległości

W 1772 roku dochodzi do pierwszego rozbioru Polski. Następne rozbiory mają miejsce w 1793 roku i niespełna dwa lata później w 1795 roku, kiedy Polska całkowicie utraciła swoją suwerenność, a którą odzyskała dopiero w 1918 roku.

Tagi: