Historia

QUIZ: Czy znasz najważniejsze daty w historii Polski?

Historia naszego kraju obfitowała w wiele ważnych i doniosłych wydarzeń. Czy pamiętasz, kiedy miały one miejsce? Sprawdź się!

  • 3 537 graczy

Pytanie 1/10

Jednym z najważniejszych wydarzeń u zarania państwa polskiego był Chrzest Polski – miał on miejsce:

Pytanie 2/10

Bolesław Chrobry był pierwszym polskim królem. Dostąpił zaszczytu koronowania:

Pytanie 3/10

Bitwa pod Grunwaldem odbyła się:

Pytanie 4/10

Hołd Pruski miał miejsce:

Pytanie 5/10

Historia naszego kraju to także wiele tragicznych wydarzeń. Pierwszy rozbiór Polski odbył się:

Pytanie 6/10

Dokładna data wybuchu Powstania Listopadowego to:

Pytanie 7/10

Polska wstąpiła do NATO i Unii Europejskiej kolejno w latach:

Pytanie 8/10

Polska odzyskała niepodległość:

Pytanie 9/10

Bitwa Warszawska, zwana Cudem nad Wisłą, okazała się jednym z najwspanialszych zwycięstw państwa Polskiego. Miała miejsce:

Pytanie 10/10

Pierwsze częściowo wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej odbyły się:

Quiz z najważniejszych dat w historii Polski

Historia to jeden z najważniejszych elementów, który spaja obywateli danego kraju. Wielkie sukcesy przodków czy ich bolesne porażki kształtują tożsamość każdego narodu, dlatego warto znać przynajmniej najważniejsze daty poszczególnych, historycznych wydarzeń.

Chrzest Polski

Do takich z pewnością należy chrzest Polski, który odbył się w roku 966. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I było symbolicznym początkiem procesu chrystianizacji polskich ziem i stało się podstawą do włączenia rodzącego się państwa polskiego w krąg polityczno-kulturowy zachodniej Europy.

Do innych ważnych dat należą m.in. rok 1000, kiedy to odbył się Zjazd Gnieźnieński, koronacja pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego w roku 1025, założenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1364 czy bitwa pod Grunwaldem w roku 1410.

Rozbiory Polski

Do najważniejszych dat w późniejszej historii naszego kraju należą daty trzech kolejnych rozbiorów. Pierwszy rozbiór miał miejsce w 1772 roku, drugi w 1793 roku, a trzeci zaledwie dwa lata później, w 1795 roku. Niepodległość Polska odzyskała dopiero po zakończeniu I wojny światowej, w 1918 roku, po 123 latach zaborów.

Tagi: