Wiedza ogólna

QUIZ: Czy znasz te skrótowce?

Czy znasz dobrze różne skrótowce, stosowane powszechnie w języku polskim? Sprawdź to w naszym quizie, niektóre z nich mogą Cię zaskoczyć!

  • 961 graczy

Pytanie 1/10

Skrót "PZU" oznacza:

Pytanie 2/10

Skrót Organizacji Narodów Zjednoczonych w języku angielskim to…

Pytanie 3/10

"RFN" to…

Pytanie 4/10

Jaki jest skrót dla związku zawodowego "Solidarność"?

Pytanie 5/10

"GUS" to inaczej:

Pytanie 6/10

Dawna Państwowa Fabryka Wagonów we Wrocławiu działała pod skrótem:

Pytanie 7/10

Jaka jest polskojęzyczny odpowiednik skrótowca "NATO"?

Pytanie 8/10

"PZMot" to skrótowiec:

Pytanie 9/10

Skrót "CBOS" oznacza:

Pytanie 10/10

Dawna Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce, założona w 1919 roku w Chrzanowie, posługiwała się skrótowcem:

Quiz o skrótowcach

Skrótowce, czyli popularne w mowie potocznej skróty, funkcjonują w celu ułatwienia wymowy długich i często trudnych do zapamiętania nazw. W praktyce jednak, zasady pisowni samych skrótowców mogą także stanowić kłopot.

Na początek trochę słownikowej definicji. Jak się bowiem okazuje, skrót a skrótowiec to dwa inne wyrażenia. Skrót to sposób zapisu, który ma oszczędzić miejsce, jednak czytając go, należy wypowiedzieć całą frazę: zob. – zobacz, godz. – godzina. Skróty zapisujemy zawsze małą literą.

Skrótowce z kolei to wyrazy powstałe z połączenia pierwszych liter lub grup liter, jeśli to nazwa przynajmniej dwuwyrazowa. Co ważne skrótowce możemy czytać tak, jak zostały zapisane: np. PKB czytamy jako pekabe, a nie „produkt krajowy brutto”.

Ponadto to skrótowce zapisujemy wielką literą, choć dalsze litery mogą być już małe np. PZKosz – Polski Związek Koszykówki.

Jak odmieniać skrótowce?

Skrótowce odmienienia się poprzez dodanie myślnika na końcu, np. PSL-u, TOPR-u, ONZ-u. Skrótowców można w ogóle nie odmieniać, jeśli kontekst zdania wskazuje na ich funkcję – np. „rezolucja ONZ”.

Z tą podstawową wiedzą używanie skrótów i skrótowców powinno być łatwiejsze i faktycznie ułatwiać pisanie, a nie je utrudniać.