Wiedza ogólna

QUIZ: Czy znasz te związki frazeologiczne? Część II

Czy wiesz, co oznacza każdy z tych związków frazeologicznych? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie – część druga!

  • 1 299 graczy

Pytanie 1/10

Ten związek frazeologiczny jest jednocześnie żartem językowym. Która forma jest poprawna?

Pytanie 2/10

Kim jest "amator kwaśnych jabłek"?

Pytanie 3/10

"Chcieć gwiazdki z nieba", to inaczej chcieć:

Pytanie 4/10

Gdy coś kogoś ani ziębi, ani grzeje, to oznacza, że:

Pytanie 5/10

"Dom bez klamek" to inaczej:

Pytanie 6/10

Jak zachowuje się osoba, o której powiemy "francuski piesek"?

Pytanie 7/10

O osobie która jest najważniejsza, ma decydujący głos, mówimy, że:

Pytanie 8/10

Mieć gzik w kolanach to inaczej:

Pytanie 9/10

Jeśli nie da się spisać czegoś na wołowej skórze, to oznacza, że:

Pytanie 10/10

Przekroczyć Rubikon to inaczej:

Quiz o związkach frazeologicznych

Związki frazeologiczne na ogół są koszmarem dla osób uczących się języka obcego od podstaw i próbujących zrozumieć, co tak naprawdę autor miał na myśli i dlaczego powiedzenie, że „komuś otwiera się nóż w kieszeni” oznacza wyłącznie złość, a nie zamiar dokonania zbrodni.

Związki frazeologiczne to utarte powiedzenia składające się na ogół z kilku wyrazów. I nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie fakt, że po rozłożeniu wyrażenia na części pierwsze zatraca się jakikolwiek sens. Dopiero zwarte wyrażenie nabiera odpowiedniego znaczenia i tylko w takim zestawieniu można mówić o związku frazeologicznym.

Jakie rodzaje związków frazeologicznych wyróżniamy?

Na przestrzeni lat próbowano w pewien sposób uszeregować te związki, tworząc klasyfikacje, które pozwoliłyby rozróżniać konkretne przykłady. Tym sposobem uzyskano trzy typy, w skład których wchodzą:

  • związki o charakterze wyrażenia, czyli najkrótszy rodzaj związku frazeologicznego, składający się najczęściej z przymiotnika lub przysłówka,
  • frazy, co w praktyce najczęściej dotyczy znanych sentencji i przysłów,
  • zwroty, w których na ogół to czasownik jest najważniejszym elementem.

To jedna z kilku klasyfikacji, ponieważ związki podzielono również ze względu na sposoby łączenia wyrazów i możliwość wymiany poszczególnych słów. W ten sposób uzyskano również trzy kategorie: luźne, łączliwe oraz stałe. W przypadku związków stałych żadne ze słów nie może zostać wymienione na inne, ponieważ wiązałoby się to z niejasnym przekazem i zatraceniem sensu wyrażenia.