Historia

QUIZ: Dwudziestolecie międzywojenne – jak dużo o nim wiesz?

Dwudziestolecie międzywojenne to epoka przejściowa pomiędzy dwoma największymi konfliktami w historii świata. Sprawdź swoją wiedzę na ten temat!

  • 1 030 graczy

Pytanie 1/10

Za początek dwudziestolecia międzywojennego przyjmujemy:

Pytanie 2/10

Które z polskich miast wybudowano wtedy od podstaw?

Pytanie 3/10

Jak nazywała się grupa literacka działająca w międzywojennej Polsce?

Pytanie 4/10

W trakcie dwudziestolecia międzywojennego miał miejsce największy kryzys gospodarczy w historii kapitalizmu – tzw. Wielki kryzys. Na jakie lata przypadał?

Pytanie 5/10

Le Corbusier był znanym międzywojennym:

Pytanie 6/10

Która ze znanych polskich książek powstała w okresie dwudziestolecia międzywojennego?

Pytanie 7/10

W którym z tych państw w latach 1936-1939 wybuchła wojna domowa, uznawana za preludium II wojny światowej?

Pytanie 8/10

W okresie dwudziestolecia międzywojennego odkryto lek, który zmienił oblicze medycyny. Mowa o:

Pytanie 9/10

Które z tych wydarzeń miało miejsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego?

Pytanie 10/10

Którego z tych państw nie znajdziemy na mapie Europy z okresu dwudziestolecia międzywojennego?

Quiz o dwudziestoleciu międzywojennym

Dwudziestolecie międzywojenne to bardzo wyjątkowy okres w historii Polski. Z jednej strony podnoszono się z kolan po I Wojnie Światowej, doszło do rozkwitu kultury i odbudowy wiary w Polskę, ale z drugiej strony – cały świat wówczas stał u progu jednej z najpotężniejszych wojen.

Odrodzenie polskiej kultury i sztuki

To właśnie w tych latach do głosu dochodzą Skamandryci, czyli grupa poetycka, w skład której wchodzili między innymi Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz czy Antoni Słonimski. Międzywojnie jest okresem ogromnego rozkwitu polskiej literatury, w której pojawia się niezakłócony optymizm i radość spowodowana odzyskaniem niepodległości.

Dopiero w drugiej połowie dwudziestolecia międzywojennego w sztuce zaczynają się pojawiać pesymistyczne nuty i poczucie nadchodzącego kryzysu. W tym okresie tworzy Stefan Żeromski, Władysław Reymont oraz Witold Gombrowicz.

Władza Józefa Piłsudskiego

U władzy znajduje się Józef Piłsudski, na którym pokłada się ogromne nadzieje, zdając sobie sprawę z wcześniejszych zasług słynnego Ziuka i wiedząc, że ma on realną szansę na odbudowę kraju. Jego śmierć w 1935 roku była szokiem dla wielu Polaków, którzy nie wyobrażali sobie Polski bez marszałka.

Kondolencje napływały z całego świata, również z Niemiec od Adolfa Hitlera, który wysłał telegram do prezydenta RP. Dla wielu ludzi właśnie wtedy skończyła się pewna epoka, choć dopiero wybuch II Wojny Światowej miał uświadomić im, że się mylili, a historycy w tym właśnie miejscu wyznaczą koniec marzeń o odbudowie silnego państwa.

Tagi: