Historia

QUIZ: II Rzeczpospolita – ile o niej wiesz?

Jak dobrze znasz historię naszego kraju? Sprawdź, ile wiesz o II Rzeczypospolitej – jednym z najciekawszych okresów w historii Polski.

  • 836 graczy

Pytanie 1/10

W jakich latach istniała II Rzeczpospolita?

Pytanie 2/10

Jedną z pierwszych decyzji podjętych przez Józefa Piłsudskiego – 22 listopada 1918, po 11 dniach od objęcia przez niego władzy – było:

Pytanie 3/10

16 grudnia 1922r miał miejsce zamach na pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po pięciu dniach urzędowania, w wyniku tego zamachu zginął:

Pytanie 4/10

Reforma walutowa wprowadzona w 1924r przez Władysława Grabskiego obejmowała m.in:

Pytanie 5/10

Jednym z największych przedsięwzięć II RP była budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego. Które miasto nie znajdowało się na obszarze COP-u?

Pytanie 6/10

17 września 1939r po agresji ZSRR na Polskę, tego samego dnia wieczorem miała miejsce:

Pytanie 7/10

Które województwo nie istniało w czasach II Rzeczypospolitej?

Pytanie 8/10

Ile procent polskich wsi było zelektryfikowanych w 1939r, tuż przed wybuchem II Wojny Światowej?

Pytanie 9/10

Istnienie w okresie międzywojennym Wolnego Miasta Gdańsk było:

Pytanie 10/10

Które miasto nie znajdowało się na obszarze województwa tarnopolskiego?

Quiz o II Rzeczypospolitej

Czasy II Rzeczypospolitej, obejmujące okres od 1918, czyli momentu, w którym Polska po długich latach odzyskała niepodległość, do 1945 – daty, w której oficjalnie zakończyła się trwająca sześć lat II Wojna Światowa, są wyjątkowe w dziejach naszego kraju. To czasy międzywojnia i ogromnego rozkwitu kultury polskiej, nauki oraz gospodarki, ale także tragicznych wydarzeń po 1939 roku.

Rola Józefa Piłsudskiego

Umowny początek II Rzeczpospolitej jest związany z przejęciem władzy przez naczelnego wodza Armii Polskiej, a następnie naczelnika państwa i marszałka Józefa Piłsudskiego, który osobiście poinformował resztę świata o tym, że właśnie na nowo zrodziła się Polska.

Można powiedzieć, że Józef Piłsudski całe swoje życie podporządkował sprawom Polski i w czasach, kiedy mapy nie uznawały jeszcze naszego kraju, działał w podziemiu, narażając się niejednokrotnie, by ten stan rzeczy zmienić. Jego wieloletnie działania sprawiły, że po uzyskaniu niepodległości przez Polskę stał się jedyną osobą, której chciano powierzyć dalsze losy kraju.

Rozkwit państwa polskiego

W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce dokonało się mnóstwo zmian. To na ten okres przypada działalność najwybitniejszych polskich poetów z grupy skamandryckiej, tj. Juliana Tuwima, Kazimierza Wierzyńskiego, Antoniego Słonimskiego czy Jarosława Iwaszkiewicza. W tym okresie Polacy uwierzyli w potęgę swojego narodu, którego nie udało się złamać zaborami i wieloletnim uciemiężeniem.

Tagi: