Wiedza ogólna

QUIZ: Ile pamiętasz z lekcji WOS-u?

Ci, którzy uważali na lekcjach z wiedzy o społeczeństwie nie powinni mieć żadnego problemu z tym quizem. Jak Ty sobie poradzisz? Sprawdź!

  • 898 graczy

Pytanie 1/10

Kto powołuje Krajową Radę Radiofonii i Telewizji?

Pytanie 2/10

Jak długo trwa kadencja Senatu?

Pytanie 3/10

Która z poniższych czynności nie jest częścią procesu legislacji ustawy?

Pytanie 4/10

Jaki system sprawowania władzy obowiązuje w Polsce?

Pytanie 5/10

Z ilu senatorów składa się Senat?

Pytanie 6/10

Porządek obrad w Sejmie zapewnia:

Pytanie 7/10

Ustawa określająca zasady prawa wyborczego to:

Pytanie 8/10

Co lub kto zwyczajowo nazywane jest czwartą władzą?

Pytanie 9/10

W którym roku uchwalono Konwencję Praw Dziecka?

Pytanie 10/10

Bierne prawo wyborcze to:

Tagi: