Przyroda

QUIZ: Ile wiesz na temat ekologii?

Świadomość naszego wpływu na świat rośnie, dzięki czemu coraz mniej korzystamy z plastikowych siatek, coraz częściej wybieramy ekologiczne źródła energii i dbamy o segregację śmieci. Sprawdź w naszym quizie, ile jeszcze wiesz na temat ekologii!

  • 348 graczy

Pytanie 1/10

Słowo "ekologia" wywodzi się z:

Pytanie 2/10

Wiemy, że papier wytwarza się z drzew, ale ile drzew należy ściąć, aby wyprodukować tonę tego niezbędnego nam surowca?

Pytanie 3/10

Problem śmieci narasta z roku na rok. Ile lat śmieci pozostają na wysypiskach?

Pytanie 4/10

Plastik to tworzywo sztuczne, będące wielkim odkryciem XX wieku. Ile plastiku zużywa rocznie przeciętna rodzina w Polsce?

Pytanie 5/10

Zielone płuca Ziemi to popularne określenie:

Pytanie 6/10

Jak długo rozkłada się jedna plastikowa butelka?

Pytanie 7/10

Wielkie, dryfujące skupisko śmieci w północnej części Oceanu Spokojnego nazywane jest:

Pytanie 8/10

Dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną to:

Pytanie 9/10

Jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw świata jest:

Pytanie 10/10

Las liściasty o powierzchni jednego hektara jest w stanie wyprodukować ok. 700 kg tlenu dziennie, co odpowiada dobowemu zapotrzebowaniu:

Quiz o ekologii

Ekologia to nauka, której przedmiotem zainteresowania jest przyroda – to bardzo ogólnikowe stwierdzenie, aczkolwiek najbliższe prawdy. Ekolog jest bowiem naukowcem, który na co dzień zajmuje się badaniem powiązań między wszelkimi organizmami żywymi a środowiskiem.

Jak wiele nauk również ekologia posiada swoje rozgałęzienia w postaci podrodzajów, zajmujących się konkretnymi zjawiskami. W przypadku tej nauki wyróżniamy m.in.:

  • synekologię, czyli dziedzinę zajmującą się analizą i badaniem wybranych organizmów,
  • autoekologię, której przedmiotem badań jest rozwój organizmów oraz ich funkcjonowanie w naturalnym środowisku,
  • ekologię behawioralną, zajmującą się badaniem zachowania konkretnych gatunków w nowym środowisku.

Jak żyć w sposób ekologiczny?

W XXI wieku bycie ekologicznym stało się popularne, choć niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że taki styl życia nie polega wyłącznie na kupowaniu ekologicznej żywności czy papierowych toreb zakupowych zamiast plastikowych.

Życie w sposób ekologiczny oznacza znacznie większą odpowiedzialność, egzystowanie w symbiozie z środowiskiem. To właśnie ta harmonia jest najistotniejszym punktem, ponieważ zakłada życie bez zanieczyszczania środowiska. Rozumiemy przez to funkcjonowanie, które nie ma żadnego negatywnego wpływu na otaczający nas świat.

Tagi: