Przyroda

QUIZ: Ile wiesz na temat geologii?

Geologia to fascynująca nauka o Ziemi – jej budowie, właściwościach i historii. Ile wiesz na ten temat? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie!

  • 31 graczy

Pytanie 1/10

Która z nauk zajmuje się odtwarzaniem dziejów Ziemi?

Pytanie 2/10

Dział geologii zajmujący się ustalaniem kolejności ułożenia warstw skalnych to:

Pytanie 3/10

Do jakiej ery zaliczamy okres jury?

Pytanie 4/10

Jak nazywa się największa jednostka geochronologiczna, wynosząca co najmniej 500 mln. lat?

Pytanie 5/10

W którym z okresów geologicznych nie miała miejsca orogeneza Kaledońska?

Pytanie 6/10

Który z eonów stanowi najstarszy z etapów w dziejach litosfery?

Pytanie 7/10

Jak nazywał się superkontynent powstały ok. 600 mln. lat temu, w erze Neoproterozoiku?

Pytanie 8/10

Który okres uznajemy za szczytowy, jeśli chodzi o dominację dinozaurów?

Pytanie 9/10

Jak nazywane jest ostatnie wielkie zlodowacenie?

Pytanie 10/10

Jak nazywa się epoka geologiczna trwająca aktualnie na Ziemi?

Quiz o okresach geologicznych

Mianem okresu geologicznego określa się jednostkę geochronologiczną, której ranga mieści się pomiędzy erą a epoką. Każdy z okresów geologicznych wiąże się z konkretnymi zmianami zachodzącymi na naszej planecie oraz ewolucją, która finalnie doprowadziła nas do punktu, w którym jesteśmy obecnie.

W erze Kenozoiku wyróżnia się trzy okresy – Czwartorzęd, Neogen oraz Paleogen. To najmłodsze okresy, ponieważ pierwszy z nich zaczął się zaledwie ok. 2,5 miliona lat temu.

W starszej od Kenozoiku erze – Mezozoiku – również wyróżniamy trzy okresy – Kredę, Jurę oraz Trias, którego początek datuje się na się przeszło 250 milionów lat temu.

Najstarsza era i okres geologiczny Fanerozoiku

Najstarszą erą jest Paleozoik, do którego zalicza się już sześć okresów geologicznych: najmłodszy Perm, następnie Karbon, Dewon, Sylur, Ordowik oraz Kambr, którego początki datuje się na przeszło 541 milionów lat temu.

Tagi: