Biznes

QUIZ: Ile wiesz na temat górnictwa w Polsce?

Górnictwo odgrywało i do dziś odgrywa w Polsce istotną rolę. Ile wiesz na ten temat? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie!

  • 367 graczy

Pytanie 1/10

W Bełchatowie wydobywany jest węgiel:

Pytanie 2/10

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce:

Pytanie 3/10

Elektrownia Bełchatów to największa na świecie elektrownia węglowa tego typu. Jaki procent energii elektrycznej w Polsce produkuje ta elektrownia?

Pytanie 4/10

Kopalnia Węgla Kamiennego Janina, powstała w 1907r, znajduje się na obszarze województwa:

Pytanie 5/10

W którym z tych miast KGHM Polska Miedź nie prowadzi wydobycia (nie ma tam kopalni)?

Pytanie 6/10

Ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Wałbrzychu została zamknięta:

Pytanie 7/10

Jak nazywa się największa w całej Unii Europejskiej komercyjna grupa koksowni?

Pytanie 8/10

Jak nazywa się pierwsza kopalnia utworzona w Polsce po II wojnie światowej?

Pytanie 9/10

Polska Grupa Górnicza to obecnie największe przedsiębiorstwo górnicze:

Pytanie 10/10

Która z tych kopalni działa w Rybnickim Okręgu Węglowym?

Quiz o górnictwie w Polsce

Choć górnictwo w Polsce kojarzy się przede wszystkim z wydobywaniem węgla, to jednak warto podkreślić, że na terenie naszego kraju górnictwo nie ogranicza się tylko do niego. Polska słynęła również z wydobywania soli, czego świadectwem jest legendarna Kopalnia Soli Wieliczka oraz Bochnia.

Tradycje górnicze są ściśle związane z Górnym Śląskiem. To ten region Polski jest kojarzony przede wszystkim z przemysłem oraz z wydobyciem węgla kamiennego. To właśnie na Górny Śląsk przyjeżdżali mieszkańcy innych województw do pracy na kopalni, osiedlając się w tak zwanych „familokach”, czyli osiedlach robotniczych.

Górnictwo w XX wieku było jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu i jedną z gałęzi przynoszących największe zyski. Sytuacja uległa drastycznej zmianie w ostatnich latach, choć Górny Śląsk wciąż przoduje w kwestii wydobycia węgla.

Tradycje górnicze

Do dzisiaj również bardzo silna jest tradycja związana z tym zawodem. Najważniejszym świętem jest dzień 4 grudnia – to właśnie wtedy odbywa się Barbórka, czyli święto patronki wszystkich górników. Na Górnym Śląsku wiąże się to z corocznymi imprezami oraz składaniem życzeń wszystkim osobom, które pracują w zawodzie. Na ogół taka uroczystość przybiera formę biesiady, na którą zapraszani są górnicy wraz z małżonkami.

Istnieje wiele wierzeń i przesądów górniczych. Jednych z nich jest wiara w obecność Skarbnika, czyli opiekuna podziemnych skarbów. To właśnie Skarbnik ostrzega przed katastrofami.

Tagi: