Biznes

QUIZ: Ile wiesz o giełdach papierów wartościowych?

Na współczesnych giełdach każdego dnia obraca się potężnymi pieniędzmi. Wiesz dość dużo na ich temat by rozwiązać nasz quiz? Sprawdź!

  • 93 graczy

Pytanie 1/10

Od jakiego słowa pochodzi polska nazwa "giełda"?

Pytanie 2/10

Co oznacza hossa?

Pytanie 3/10

Jakie spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wchodzą do indeksu WIG20?

Pytanie 4/10

Kto nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej GPW w Warszawie?

Pytanie 5/10

W którym kraju znajduje się najwięcej – bo aż 22 – giełd papierów wartościowych?

Pytanie 6/10

Kiedy powstała pierwsza giełda w Polsce – Giełda Kupiecka?

Pytanie 7/10

Jak dzielimy transakcje giełdowe?

Pytanie 8/10

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie znajduje się przy:

Pytanie 9/10

Największą giełdą papierów wartościowych na świecie jest:

Pytanie 10/10

W którym mieście ma swoją siedzibę niemiecka giełda – Deutsche Börse?

Quiz o giełdach papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych to regulowany rynek, będący miejscem dokonywania transakcji kupna i sprzedaży dopuszczonych do obrotu akcji, obligacji, kontraktów terminowych i innych instrumentów finansowych.

W Polsce od 1991 roku funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeszło 200 lat temu powstała w Warszawie Giełda Kupiecka, na której 9 lat później pojawiły się pierwsze papiery wartościowe Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Największe giełdy papierów wartościowych na świecie

Za największą na świecie giełdę uznaje się nowojorską NYSE (ang. New York Stock Exchange), na której przeciętny dzienny obrót przekracza wartość 200 mld złotych. Co ciekawe, giełda ta powstała w tym samym roku co warszawska Giełda Kupiecka – w 1817 roku.

Za największą w Europie giełdę uchodzi londyńska LSE (ang. London Stock Exchange), gdzie już w 1695 roku na nieregulowanym wtedy jeszcze rynku funkcjonowały akcje ok 140 spółek. Za rok pierwszego załamania na giełdzie (tzw. krachu) uznaje się rok 1720.