Historia

QUIZ: Ile wiesz o starożytnym Egipcie?

Piramidy, sfinks, politeizm… co wiesz na temat jednej z najstarszych cywilizacji świata?

  • 1 073 graczy

Pytanie 1/10

Władcą despotycznym w Egipcie był…

Pytanie 2/10

Najliczniejszą grupą społeczną tej cywilizacji byli…

Pytanie 3/10

Ra to bóg…

Pytanie 4/10

Największa na świecie rzeźba, która została wykuta w ogromnym wapiennym bloku, to…

Pytanie 5/10

Wspomniana w poprzednim pytaniu rzeźba, oraz słynny kompleks trzech piramid mieszczą się:

Pytanie 6/10

Najstarszą formą pisma egipskiego są…

Pytanie 7/10

Budowla na zdjęciu powyżej służyła jako…

Pytanie 8/10

Zgodnie z wierzeniami starożytnych Egipcjan, żona, a zarazem siostra Ozyrysa to…

Pytanie 9/10

Jak nazywają się zabalsamowane, owinięte bandażem zwłoki z czasów starożytnego Egiptu?

Pytanie 10/10

"Mastabau" to typ grobowca, który swoim wyglądem przypominał…

Quiz o starożytnym Egipcie

Jedną z najbardziej rozwiniętych cywilizacji starożytnych, której osiągnięcia po dziś dzień budzą nie tylko podziw, ale i zdziwienie, jest bez wątpienia starożytny Egipt – państwo położone na terenie starożytnego Bliskiego Wschodu, w północno-wschodniej Afryce, w dolinie i delcie Nilu.

W okresie swego największego rozkwitu obejmowało swym obszarem dodatkowe rejony – na południu Nubię (Kusz) oraz Punt, na północnych rubieżach azjatyckich Syropalestynę (Retenu), na północnym zachodzie zaś tereny libijskie.

Badania naukowe nad starożytnym Egiptem

Za początki egipskiej cywilizacji uznaje się zjednoczenie regionu delty (Dolnego Egiptu) z doliną Nilu (Egiptem Górnym), co nastąpiło w okresie presynaptycznym, około 3500 roku p.n.e. Największy przełom w badaniu starożytnego Egiptu, który fascynował świat przez wiele stuleci nastąpił w XIX wieku, kiedy to odszyfrowane zostało egipskie pismo.

Głównymi postaciami, które są z tym związane są Jean-François Champollion i Ippolito Rosellini, twórcy nowoczesnej egiptologii. Dzięki rozszyfrowaniu pisma możliwe było między innymi odtworzenie wydarzeń historycznych i politycznych, odszyfrowanie inskrypcji i przeprowadzenie wielu innych badań.