Historia

QUIZ: Jak dużo wiesz na temat Młodej Polski?

Młoda Polska to znana i barwna epoka w literaturze i sztuce. Przetestuj swoją wiedzę na temat tej opoki jej artystów!

  • 759 graczy

Pytanie 1/10

Młoda Polska to polska odmiana modernizmu – okres ten w Polsce datujemy na lata:

Pytanie 2/10

Jakie nastroje towarzyszyły reprezentantom pokolenia Młodej Polski?

Pytanie 3/10

"Moralność Pani Dulskiej" to książka, w której niejednokrotnie został podjęty charakterystyczny dla modernizmu protest przeciw mieszczaństwu, technizacji życia oraz życiu na pokaz. Jej autorką jest:

Pytanie 4/10

Słynnym młodopolskim malarzem, autorem m.in. obrazu "Thanatos" jest:

Pytanie 5/10

Dekadentyzm jest jednym z popularnych prądów artystycznych Młodej Polski. Charakteryzował się:

Pytanie 6/10

Chocholi taniec to symbol charakterystyczny dla:

Pytanie 7/10

Francuskie określenie "fin de siecle", które w okresie modernizmu przeniknęło również do kultury polskiej, oznacza:

Pytanie 8/10

Słynne "Wesele" w dziele Wyspiańskiego odbyło się:

Pytanie 9/10

W Młodej Polsce bardzo dużą rolę odegrały również krajobrazy górskie. Które regiony najbardziej upodobali sobie młodopolscy poeci?

Pytanie 10/10

Czasopismo społeczno-literackie wydawane w latach 1901-1907 nosiło nazwę:

Quiz o Młodej Polsce

Epoka modernizmu, której początki datuje się na drugą połowę XIX wieku, uznawana jest za epokę wyjątkowego rozkwitu sztuki w niemal każdej dziedzinie. To właśnie wtedy do głosu dopuszczono nowe kierunki w sztuce, zwłaszcza w malarstwie – słynny impresjonizm został zapoczątkowany przez grupę francuskich studentów, którzy postanowili nieco przeciwstawić się utartym schematom, by stworzyć zupełnie nową jakość w malarstwie.

Młoda Polska wraz z całym modernizmem są związane również z wyznawanymi wówczas filozofiami oraz poglądami. W sztuce postanowiono przede wszystkim przeciwstawić się realizmowi i naturalizmowi, twierdząc że artysta ma pełne prawo do twórczej wolności. Powinien wobec tego wyrażać siebie w taki sposób, w jaki uważa za stosowny, nie zważając na opinie innych.

Właśnie w ten sposób na świeczniku pojawił się impresjonizm, neoimpresjonizm, symbolizm oraz nabizm. Młodopolanie zwrócili się ponownie ku romantyzmowi, w którym nie brakowało dzieł zagrzewających do walki o kraj.

Wolność tworzenia

To epoka, w której artyści postanowili zawalczyć o wolność tworzenia. Uważali, że sztukę powinno się tworzyć dla samej sztuki.

Młoda Polska to epoka wielkich indywidualności. W tym okresie tworzy między innymi Witkacy oraz Jacek Malczewski, ale także Tetmajer, Kasprowicz i inni wielcy artyści. Jest to jedna z najciekawszych epok ze względu na niesamowity rozwój polskiej kultury.