Historia

QUIZ: Jak wiele wiesz o kampanii wrześniowej?

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu kampanii wrześniowej – wojny obronnej z 1939 roku, mającej na celu obronę polskiego terytorium przed agresją niemieckich i radzieckich wojsk.

  • 952 graczy

Pytanie 1/10

Jak nazywał się niemiecki okręt, który jako pierwszy ostrzelał polską placówkę na Westerplatte?

Pytanie 2/10

W którym mieście 55 pracowników Poczty Polskiej zabarykadowało się w budynku poczty i przez cały dzień odpierało niemieckie ataki?

Pytanie 3/10

Jak nazywał się przedwojenny prezydent Warszawy, który dowodził obroną podczas niemieckiego oblężenia stolicy?

Pytanie 4/10

Podczas której z przygranicznych bitew Wołyńska Brygada Kawalerii przez cały dzień powstrzymała marsz niemieckich czołgów i zniszczyła kilkadziesiąt wrogich maszyn?

Pytanie 5/10

5 października 1939r. po przegranej bitwie pod Kockiem skapitulował ostatni zorganizowany oddział polskiej armii. Jak nazywała się ta formacja?

Pytanie 6/10

Bitwa pod Bzurą była największą bitwą kampanii wrześniowej. Które dwie polskie armie brały w niej udział?

Pytanie 7/10

W ramach tajnej klauzuli Paktu Ribbentrop-Mołotow Armia Czerwona wkroczyła na tereny II RP. Którego dnia września rozpoczęła się radziecka ofensywa?

Pytanie 8/10

Która z bitew kampanii wrześniowej jest określana przez historyków mianem "polskich Termopili"?

Pytanie 9/10

Jak nazywał się Naczelny Dowódca Polskich Sił Zbrojnych podczas kampanii wrześniowej?

Pytanie 10/10

Do którego państwa uciekł polski rząd, gdy przegrana w wojnie obronnej stała się nieunikniona?

Quiz o kampanii wrześniowej

Kampania wrześniowa to jedno z ważniejszych wydarzeń całej II Wojny Światowej, które niestety nie skończyło się pomyślnie dla Polaków. Była jednak zupełnym przeciwieństwem uległości Czechów oraz Austriaków, którzy zgodnie z myślą Adolfa Hitlera oddali swoje państwa bez jakiejkolwiek walki.

Kampania wrześniowa była jedynie początkiem brutalnej walki, która miała toczyć się przez kolejne lata. Choć przegrana, uzmysłowiła Niemcom, że polski naród nie podda się zbyt łatwo.

Kampania rozpoczęła się 1 września wraz z pierwszym zrzutem bomb na terytorium Rzeczypospolitej, a następnie najazdem Niemców na terytorium Polski. Skończyła się zaś oficjalnie 6 października, kiedy to doszło do kapitulacji SGO Polesie – wówczas nastąpił koniec walk oddziałów polskiego wojska z okupantem.

Niemiecki atak bez formalnego wypowiedzenia wojny

Przesłanki o tym, że Niemcy mają zamiar zaatakować między innymi Polskę, poszerzając swoją „przestrzeń życiową”, krążyły na długo przed wrześniem 1939 roku. O zintensyfikowanej produkcji broni wojskowej oraz masowym szkoleniach wojsk niemieckich wiedziano już od momentu, kiedy Hitler doszedł do władzy, a więc od 1933 roku.

Nikt jednak wtedy nie przypuszczał, że jakikolwiek bezpośredni atak jest możliwy. Osoby, które twierdziły, że do ataku dojdzie prędzej czy później nie były traktowane poważnie. Nikt zresztą nie chciał przejmować się taką możliwością. Kiedy Niemcy rzeczywiście zaatakowali Polskę 1 września – bez formalnego wypowiedzenia wojny – cała Europa musiała się dosłownie otrząsnąć, by przystąpić do jakiegokolwiek wsparcia, które i tak nie przyniosło żadnego rezultatu w pierwszym okresie wojny.

Tagi: