Wiedza ogólna

QUIZ: Jaką masz wiedzę o kwasach? Sprawdź!

Kwasy występują naturalnie w środowisku, w którym funkcjonujemy. Zwyczajowo dzieli się je na nieorganiczne i organiczne. Sprawdź co jeszcze o nich pamiętasz!

  • 362 graczy

Pytanie 1/10

Kwas występujący zwyczajowo w żołądku ma chemiczną nazwę:

Pytanie 2/10

Kwasy reagują z:

Pytanie 3/10

Kwas siarkowodorowy jest odczynnikiem stosowanym w analizie jakościowej kationów. W wyniku jego użycia:

Pytanie 4/10

Najprostszy kwas dikarboksylowy to:

Pytanie 5/10

Co możemy wykorzystać jeżeli musimy zidentyfikować kwas?

Pytanie 6/10

Kwas siarkawy to inaczej:

Pytanie 7/10

W wyniku reakcji tlenek kwasowy + woda otrzymamy:

Pytanie 8/10

Czy prawdą jest, że kwasy ulegają reakcji dysocjacji?

Pytanie 9/10

Na butelce znajduje się napis HNO2. Z jakim kwasem mamy doczynienia?

Pytanie 10/10

Kwas siarkowy(VI) jest używany w:

Quiz o kwasach

Związki chemiczne, które mają charakter kwasowy, popularnie zwane są kwasami. Najpopularniejszy podział tych związków chemicznych obejmuje kwasy tlenowe oraz kwasy beztlenowe. Jak łatwo się domyślić, do kwasów tlenowych będą zaliczane te kwasy, w których składzie występuje tlen.

Przykładem kwasów tlenowych będą na przykład kwas węglowy, kwas chlorowy czy bardzo popularny kwas siarkowy. Są też kwasy, które w swoim składzie nie mają tlenu, na przykład kwas siarkowodorowy.

Niebezpieczne kwasy

Z kwasami trzeba bardzo uważać, niektóre z nich mogą być bowiem bardzo niebezpieczne dla człowieka. Nie tylko są żrące, ale też wydzielają trujące opary, których wdychanie może prowadzić do ciężkich i nieodwracalnych poparzeń układu oddechowego.

Wszystkie osoby, które na przykład pracują w środowisku, w którym znajdują się szkodliwe kwasy, powinny mieć specjalne zabezpieczenia. Wiele kwasów to także substancje, które są zagrożone wybuchem. Dla bezpieczeństwa własnego i całego otoczenia, należy się z nimi obchodzić bardzo ostrożnie.

Tagi: