Świat

QUIZ: Litwa – co wiesz o tym państwie?

Litwa jest bliska Polakom od setek lat – nasza wspólna historia jest niezwykle bogata, a przez wieki staliśmy razem ramię w ramię. Ile wiesz o tym bałtyckim państwie? Sprawdź!

  • 356 graczy

Pytanie 1/10

Jak nazywa się najstarsze litewskie miasto, które prawa miejskie otrzymało już w 1257r?

Pytanie 2/10

6 lipca to święto państwowe Litwy – tego dnia Litwini obchodzą:

Pytanie 3/10

Jak nazywa się najdłuższa rzeka Litwy?

Pytanie 4/10

Litwa przyjęła Euro jako walutę swojego kraju na początku 2015r. Jak nazywa się oficjalna waluta tego kraju, która została zastąpiona właśnie przez Euro?

Pytanie 5/10

Birże na Litwie to dawna rezydencja magnacka rodu:

Pytanie 6/10

W 2016r. jedno z warzyw stało się nieformalnym symbolem trwających kilka dni protestów – jego cena wzrosła bowiem z 0,87 euro do 3,49 euro po wprowadzeniu nowej waluty. Chodzi o:

Pytanie 7/10

Tylko dwa litewskie miasta liczą ponad 300 tys. mieszkańców – Wilno i:

Pytanie 8/10

Najdłuższą granicę lądową – 677 km – Litwa dzieli z:

Pytanie 9/10

Wysoka Góra to najwyższy punkt na Litwie. Wysokość tego wzniesienia wynosi:

Pytanie 10/10

Na Litwie znajdują się tysiące jezior. Najgłębszym jeziorem tego kraju (głębokość maksymalna 60,5 m) jest:

Quiz o Litwie

Litwa, stosunkowo nieduży, piękny kraj na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, często inspirowała artystów. Od poetów, bursztynników, malarzy, muzyków i kompozytorów po mistrzów koszykówki – Litwa ma ich wszystkich. W tej zielonej i tętniącej życiem krainie współistnieją starożytne legendy i współczesne idee.

Położenie Litwy

Litwa jest strategicznie położona jako wschodnia granica Unii Europejskiej ze Wspólnotą Niepodległych Państw. Znajduje się na szlakach morskich i lądowych łączących północ z południem i wschód z zachodem Europy. O wyjątkowości jego lokalizacji świadczy różnorodność architektury, historii, sztuki, podań ludowych, lokalnego rzemiosła, a nawet restauracji stołecznego Wilna.

Jest to idealny kraj dla miłośników przyrody, znany ze swojego agrarnego i leśnego piękna, Litwa charakteryzuje się płaskimi równinami i łagodnymi wzgórzami – najwyższe wzniesienie znajduje się zaledwie 294 metry n.p.m. Około jedną czwartą terytorium tego kraju zajmują lasy, składające się głównie z sosny, świerka i brzozy.

Mówi się, że jeden z najstarszych dębów w Europie, znaleziony we wschodniej Litwie, ma około 1500 lat. Lasy są domem dla różnych zwierząt, w tym łosia, lisa i dzika. Litwini w swoich lasach szczególnie lubią zbierać grzyby i jagody.

Gospodarka Litwy

Mimo problemów ekonomicznych, z którymi Litwa musiała zmierzyć się po wyjściu z ZSRR, dziś ten kraj szybko się rozwija. Gospodarka Litwy szybko rośnie w obliczu słabnącego wzrostu w całej UE. Litwa wkroczyła na europejską drogę rozwoju, stopniowo podnosząc standard życia mieszkańców. Warto ją odwiedzić, by zobaczyć piękno tego kraju na własne oczy.