Historia

QUIZ: Oświecenie – czy dobrze znasz tę epokę?

Pamiętasz jeszcze coś na temat epok literackich? W tym quizie sprawdzisz, ile wiesz na temat epoki oświecenia!

  • 747 graczy

Pytanie 1/10

Jak inaczej nazywana jest epoka oświecenia?

Pytanie 2/10

Na jaki przedział wiekowy datujemy epokę oświecenia?

Pytanie 3/10

Na czym polegał racjonalizm – jeden z nurtów oświecenia?

Pytanie 4/10

Które z wydarzeń określamy jako jedno z najważniejszych wydarzeń oświecenia?

Pytanie 5/10

Do jakiego ważnego wydarzenia w Polsce przyczyniły się idee oświecenia?

Pytanie 6/10

Jaki pogląd głosił deizm, nurt religijno-filozoficzny epoki oświecenia?

Pytanie 7/10

Kim nie był Denis Diderot?

Pytanie 8/10

Kto jest twórcą poematu heroikomicznego "Myszeida"?

Pytanie 9/10

Kto w 1765 roku założył w Polsce Szkołę Rycerską?

Pytanie 10/10

Jaki tytuł nosi opera Wojciecha Bogusławskiego wystawiona w 1794 roku?

Quiz o epoce oświecenia

Oświecenie to niezwykle interesująca epoka w dziejach ludzkości. Jej początek datuje się na koniec XVII wieku. W sztuce pojawiały się nurty znacząco odbiegające od tego, co uznane i cieszące się aprobatą.

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się wówczas deizm, czyli postawa filozoficzno-religijna twierdząca, że Bóg jest tworem bezosobowym i kimś, kto jedynie stworzył świat, natomiast nie ma żadnej mocy, by w ten świat ingerować.

Krytykowanie kościoła w tamtych czasach było zjawiskiem naturalnym. Ludzie zaczęli odwracać się od instytucji kościoła i od Boga, ponieważ wierzono, że to rozum człowieka jest wartością, w którą należy przede wszystkim inwestować.

Naturalizm i racjonalizm

Na horyzoncie pojawia się naturalizm, czyli silne przekonanie o tym, że siły nadprzyrodzone nie istnieją. Istnieją jedynie takie zjawiska, których faktycznie można doświadczać i zobaczyć na własne oczy. W związku z powyższym pojawia się również racjonalizm.

Racjonaliści pojawili się we Francji, ale ich przekonania wkrótce miały zalać resztę świata. Uważali oni, że rozum jest największym narzędziem człowieka i tylko jemu można w pełni ufać. Byli wobec tego również zwolennikami odrzucenia wiary, której nie sposób wytłumaczyć i zrozumieć.

Ludzie oświecenia optymistycznie podchodzili do możliwości człowieka jako istoty, która posiada narzędzia do poznawania świata i jego badania. Tym narzędziem jest dla nich rozum.

Tagi: