Przyroda

QUIZ: Płazy – sprawdź swoją wiedzę o tych zwierzętach

Lubisz żaby i salamandry? Jeśli tak, ten quiz jest właśnie dla ciebie. Sprawdź się!

  • 452 graczy

Pytanie 1/10

Największy żyjący współcześnie płaz na świecie to:

Pytanie 2/10

Jaką niezwykłą zdolność posiadają niektóre gatunki płazów?

Pytanie 3/10

Najbardziej toksycznym płazem na świecie – posiada wystarczająco dużo toksyny dla zabicia ok. dwudziestu ludzi – jest:

Pytanie 4/10

Największą z żyjących w Polsce ropuch jest:

Pytanie 5/10

Prawdopodobnie największym płazem żyjącym na ziemi był Prionozuch. Ten żyjący w późnym permie (około 270 milionów lat temu) płaz osiągał długość:

Pytanie 6/10

Która z poniższych rodzin współcześnie żyjących płazów bezogonowych nie występuje w Polsce?

Pytanie 7/10

Dorosłe płazy – z kilkoma wyjątkami – są:

Pytanie 8/10

Jak nazywa się postać larwalna płazów?

Pytanie 9/10

Największy europejski przedstawiciel płazów ogoniastych (osiąga długość do 32 cm) to:

Pytanie 10/10

Wszystkie gatunki płazów występujące w Polsce:

Quiz o płazach

Płazy (łac. Amphibia) należą do grupy zwierząt, które powstały w dewonie, czyli czwartym okresie ery paleozoicznej. Wyewoluowały z ryb mięśniopłetwych, a jako że ich przodkami były ryby, czyli organizmy wodne, nietrudno zauważyć, że wciąż posiadają coś ze swoich przodków. Przy tym jednak salamandrę czy żabę możemy bez trudu znaleźć gdzieś np. w lesie czy na łące. Czy zatem płazy są stworzeniami wodnymi, czy lądowymi?

O płazach mówimy, że są dwuśrodowiskowe, czyli wodno-lądowe. Płazy należą do zwierząt zmiennocieplnych, znaczy to, że ich organizm nie posiada mechanizmów niwelujących, wpływających na ciepłotę ciała. Płazy zimą zapadają w stan odrętwienia zimowego i wraz z obniżoną temperaturą środowiska mocno spowalniają swoje procesy życiowe, czekając, aż skończy się niekorzystny dla nich okres.

Charakterystyka płazów

W gromadzie płazów wyróżniamy trzy rzędy: ogoniaste (salamandra plamista i traszka zwyczajna), bezogonowe (żaby, ropuchy, rzekotki, kumaki, grzebiuszki) i płazy beznogie (marszczelec pierścieniowy). Na lądzie do oddychania wykorzystują płuca, które w wodzie pełnią funkcję narządu hydrostatycznego. W odróżnieniu od rybich przodków płazy zaopatrzone są w powieki, które na lądzie zapobiegają wysychaniu oka oraz pełnią funkcję ochronną.

Tagi: