Wiedza ogólna

QUIZ: Podstawy geometrii – ile pamiętasz ze szkoły?

Podstawowa wiedza z zakresu geometrii płaskiej niezbędna jest w życiu każdego z nas. Sprawdź, ile pamiętasz na ten temat ze szkoły!

  • 433 graczy

Pytanie 1/10

Ile wynosi suma miar kątów trójkąta?

Pytanie 2/10

Które zdanie nie jest prawdziwe?

Pytanie 3/10

Dany jest okrąg o promieniu równym "r". Obwód tego okręgu będzie równy:

Pytanie 4/10

Czym są kąty wierzchołkowe?

Pytanie 5/10

Jaki brzmi twierdzenie Pitagorasa?

Pytanie 6/10

Wzorem na pole rombu nie jest…

Pytanie 7/10

Ile decymetrów jest w jednym metrze?

Pytanie 8/10

Do czego nie da się wykorzystać liczby pi?

Pytanie 9/10

Jak nazywa się kąt o mierze 360°?

Pytanie 10/10

Jaką literą oznacza się wysokość w geometrii?

Quiz o podstawach geometrii

Opanowanie podstaw geometrii jest niezbędne, aby rozwiązywać sporą ilość zadań matematycznych. Pojęcia takie jak proste, kąty, figury geometryczne, układ współrzędnych, pole, obwód, objętość, przekształcenia i podobieństwo oraz twierdzenie Pitagorasa to zagadnienia, które musi znać każdy uczeń.

Proste i kąty

Prosta jest linią, która ma początek, ale nie ma końca, natomiast odcinek ma początek i koniec. Punkt, który leży na prostej dzieli prostą na półproste. Istnieją linie proste oraz prostopadłe.

Kąt to obszar powstały z rozcięcia płaszczyzny przez dwie półproste. Miarę kąta wyznacza się w stopniach, w zależności od miary wyróżnia się kąt zerowy, pełny, ostry, prosty, rozwarty, wypukły i wklęsły, a ze względu na położenie względem prostych wyróżnia się też kąty odpowiadające, równoległe, naprzemianległe i wierzchołkowe.

Koła i trójkąty, czyli figury na płaszczyźnie

Figury na płaszczyźnie to np. koła, okręgi, wielokąty, trójkąty, romby, trapezy. Z kolei figury przestrzenne to np. prostopadłościany. Mają one określone własności. Znając długości boków i odpowiednie wzory dla figur na płaszczyźnie możliwe jest obliczenie pola, obwodu, z kolei w przypadku graniastosłupów można obliczyć objętość i pole powierzchni.