Muzyka

QUIZ: Podstawy teorii muzyki – ile pamiętasz ze szkoły?

Czy pamiętasz te podstawowe zagadnienia związane z muzyką? Sprawdź, ile wiesz o podstawach teorii muzyki!

  • 342 graczy

Pytanie 1/10

Co jest podstawową wartością rytmiczną?

Pytanie 2/10

Ile ósemek mieści się w ćwierćnucie?

Pytanie 3/10

Jak zapisujemy kolejne nuty, które są o połowę krótsze zaczynając od szesnastki?

Pytanie 4/10

Do czego można porównać wygląd pauzy całonutowej?

Pytanie 5/10

Co oznacza metrum 2/4?

Pytanie 6/10

Jak nazywa się najpopularniejszy klucz stosowany w zapisie nutowym?

Pytanie 7/10

Jakie literki służą do zapisu nut "do, re, mi, fa, sol, la, si, do"?

Pytanie 8/10

Do czego służy bemol?

Pytanie 9/10

Co powoduje łuk łączący dwie nuty?

Pytanie 10/10

Gdzie stawia się krzyżyk?

Quiz z podstaw teorii muzyki

Podstawy teorii muzyki obejmują rozpoznawanie za pomocą słuchu określonych dźwięków, akordów czy tonacji oraz ich budowanie. Początkujący muzycy zaczynają naukę od rysowania kluczy na pięciolinii i nazywania określonych dźwięków. Oprócz wysokości, nuta ma też określoną długość trwania dźwięku czyli wartość rytmiczną.

Podstawowymi jednostkami są cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka i szesnastka. Inne ważne pojęcia to półton, oktawa, gama, pauza, interwał. Bez opanowania podstaw niemożliwe jest zrozumienie dalszych pojęć.

Tony i oktawy

Półton jest najmniejszą odległością między dwoma dźwiękami. Dwa półtony tworzą ton. Osiem całych tonów następując po sobie dźwięków to oktawa, można ją wyznaczyć od obojętnie jakiego dźwięku. Z kolei gama to również zbiór dźwięków, ale liczony od określonych dźwięków. Przykładowo gama C-dur składa się z dźwięków c, d, e, f, g, a, h.

Kolejne istotne pojęcia to interwały, czyli określenie odległości między dźwiękami. W zależności od ilości tonów i półtonów rozróżnia się prymę, sekundę małą, wielką, tercję małą i wielką, kwartę, kwintę, sekstę wielką i małą, septymę małą i wielką oraz oktawę.

Znając i rozpoznając ze słuchu podstawowe odległości, możliwe jest tworzenie mniej lub bardziej rozbudowanych akordów.