Wiedza ogólna

QUIZ: Polska Policja – ile wiesz o tej formacji?

Ile wiesz o polskiej Policji? Wiesz, czym jest CBŚP? Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz o tej formacji.

Źródło: policja.pl
  • 417 graczy

Pytanie 1/10

Święto Policji obchodzimy:

Pytanie 2/10

Po ilu latach służby policjant nabywa prawo do emerytury policyjnej?

Pytanie 3/10

Komendanta komisariatu Policji powołuje (nie dotyczy komendanta komisariatu specjalistycznego):

Pytanie 4/10

Ile korpusów policyjnych wymienia Ustawa o Policji?

Pytanie 5/10

W korpusie podoficerów wyróżniamy następujące stopnie:

Źródło: policja.pl, fot. Marek Krupa

Pytanie 6/10

Komendant Główny Policji jest przełożonym:

Pytanie 7/10

Czy policjant może być członkiem partii politycznej?

Pytanie 8/10

Skrót "KSIP" oznacza:

Pytanie 9/10

Policjanci są zobowiązani złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym…

Pytanie 10/10

CBŚP to:

Quiz o polskiej Policji

Policja w Polsce to służba mundurowa, czyli umundurowana i uzbrojona formacja mająca służyć społeczeństwu, zapewniać bezpieczeństwo ludzi, a także utrzymywać porządek publiczny. Policja stanowi przy tym jeden z organów ściągania.

Formacja ta utworzona została dnia 6 kwietnia 1990 roku na mocy Ustawy o Policji. Nadzór nad polską policją Policją sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych, zaś zwierzchnikiem wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji jest Komendant Główny Policji.

Rodzaje służb w polskiej Policji

Policja polska składa się z następujących rodzajów służb: kryminalnej, śledczej, prewencyjnej, spraw wewnętrznych, kontrterrorystycznej, wspomagającej (w zakresie organizacyjnym, logistycznym oraz technicznym), ponadto w skład policji w Polsce wchodzi policja sądowa, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, ośrodki szkolenia, szkoły policyjne, instytuty badawcze oraz wyodrębnione oddziały prewencji i pododdziały antyterrorystyczne. Inne rodzaje służb mogą być w uzasadnionych przypadkach powołane przez Komendanta Głównego.

Tagi: