Przyroda

QUIZ: Przyrodniczo-chemiczna wiedza ogólna, jak sobie poradzisz?

Czy poradzisz sobie z pytaniami z zakresu przyrody i chemii? Sprawdź się w tym quizie!

  • 1 052 graczy

Pytanie 1/10

Głównym składnikiem powietrza jest:

Pytanie 2/10

Powietrze to:

Pytanie 3/10

Gleba może zawierać w sobie szkodliwe związki takie jak:

Pytanie 4/10

Sublimacja to bezpośrednia przemiana:

Pytanie 5/10

Jednym z powodów suszy fizjologicznej roślin jest:

Pytanie 6/10

Azot występujący w powietrzu zapiszemy jako:

Pytanie 7/10

Woda to w języku chemii:

Pytanie 8/10

Spalanie mieszaniny propan-butan w butli prowadzi do emisji:

Pytanie 9/10

Dwutlenek węgla w języku chemii to:

Pytanie 10/10

Który gaz zawarty w powietrzu jest niezbędny do życia?

Quiz z wiedzy przyrodniczo-chemicznej

Będąc bardzo młodym człowiekiem, uczęszczając do szkoły podstawowej, potem do średniej, często zadajemy sobie pytanie – po co uczę się tych wszystkich przedmiotów? W jakim celu muszę zapamiętywać te wszystkie historyczne daty i wydarzenia, po co mi te prawa fizyki, do czego będzie mi potrzebna wiedza ogólna z przyrody i chemii?

Nasz system edukacji od wczesnych lat nauki jest dosyć ogólny i praktycznie dopiero idąc do liceum, wybieramy klasę profilowaną, a następnie rodzaj studiów, gdzie mamy większą możliwość ukierunkowywania swojej edukacji w interesującym nas kierunku.

Znajomość podstaw otaczającego nas świata

Jednak czy zdobycie podstawowej elementarnej wiedzy z kilku dziedzin nauki jest czymś złym? Z pewnością nie, ponieważ zarówno podstawowe daty, jak i dzieje naszej historii są ważne dla świadomości każdego człowieka, wpływają na nas jako na obywateli i kształtują naszą tożsamość. Podobnie jak podstawy fizyki, które tłumaczą mechanizmy, z którymi obcujemy na co dzień, jak np. grawitacja.

Z kolei wiedza ogólna z przyrody i chemii, którą nabywają dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej, pozwala zrozumieć świat przyrody, natury, reakcje w nim zachodzące. A także samego siebie i drugiego człowieka, jako jednostkę i część naszej biosfery.