QuizzyOne

QUIZ: Afryka – co wiesz o tym kontynencie?


Pytanie 1/10

Sahara, znajdująca się w Afryce największa gorąca pustynia na świecie, swoją powierzchnią zbliżona jest do obszaru:

Pytanie 2/10

Jaki procent powierzchni lądowej Ziemi zajmuje Afryka?

Pytanie 3/10

Jak nazywa się najludniejsze państwo Afryki, zamieszkane przez ponad 200 mln. osób?

Pytanie 4/10

Botswana to największy na świecie producent diamentów – ich sprzedaż stanowi aż 80% wartości eksportu tego kraju. Nad jakim ocenem położone jest to państwo?

Pytanie 5/10

Kilimandżaro, najwyższa góra Afryki (5895 m n.p.m.) leży na terytorium:

Pytanie 6/10

Jak nazywa się największe pod względem powierzchni jezioro Afryki?

Pytanie 7/10

Miasto założone w 1652r. przez Holenderską Kompanię Wschodnioindyjską, jako baza zaopatrzeniowa dla okrętów płynących do Azji, najstarsze miasto w Afryce Południowej to:

Pytanie 8/10

Które z tych państw nie leży na obszarze Rogu Afryki?

Pytanie 9/10

W roku 1984 afrykańskie państwo Górna Wolta zmieniło nazwę na Burkina Faso, co w głównych rdzennych językach tego kraju oznacza:

Pytanie 10/10

Język hiszpański jest jednym z języków urzędowych tego kraju – to jedyny wyjątek w całej Afryce. Mowa o:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Geografia

44% populacji Afryki stanowią dzieci w wieku do 14 lat, co czyni ten kontynent „najmłodszym” na całym świecie. Przekonaj się, ile wiesz o Afryce!

  Afryka

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Afryce

  Afryka to drugi największy kontynent na Ziemi. Przez kontynent przechodzi równik, południk 0 oraz Zwrotnik Raka i Zwrotnik Koziorożca. Mieszka tu ponad miliard ludzi, co stanowi jedną siódmą ludności całego świata.

  Największym państwem Afryki jest Algiera, z kolei najludniejszym Nigeria. W ciągu lat naturalne bogactwa afrykańskie były eksploatowane przez Europejczyków, a rdzennych mieszkańców zmuszano do niewolniczej pracy w kopalniach i na plantacjach. Państwa Afryki dążyły jednak do niepodległości.

  Klimat Afryki

  Życie w Afryce nie należy do najłatwiejszych ze względu na gorące lub bardzo gorące strefy klimatyczne. Najniższe temperatury notowane są w RPA. Zaledwie niewielka część kontynentu nadaje się pod uprawę roli.

  Afryka jest bardzo słabo zurbanizowanym kontynentem o najwyższym na świecie przyroście naturalnym, ale najniższej średniej długości życia (zaledwie 47 lat). W wielu krajach trwają konflikty zbrojne i wojny domowe, przez co wiele osób żyje w skrajnym ubóstwie i ma ograniczony dostęp do podstawowej opieki medycznej.

  Religiami dominującymi w Afryce są chrześcijaństwo oraz islam.

  Gospodarka państw Afryki

  Najbardziej znaczącą gałęzią gospodarki jest rolnictwo, choć w większości przypadków wykazuje ono niską mechanizację i kulturę rolną. W rolnictwie pracuje aż 60% mieszkańców Afryki. Drugą najważniejszą gałęzią gospodarki dla wielu państw Afryki stanowi wydobycie surowców.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później