QuizzyOne

QUIZ: Amazonka – ile o niej wiesz?


Pytanie 1/10

Amazonka to najdłuższa rzeka:

Pytanie 2/10

Jaka część wszystkich występujących na świecie gatunków zwierząt zamieszkuje Amazonię?

Pytanie 3/10

Przez który z wymienionych krajów nie przepływa Amazonka?

Pytanie 4/10

Ile mostów znajduje się na Amazonce?

Pytanie 5/10

Gdzie znajduje się ujście Amazonki?

Pytanie 6/10

Ile gatunków owadów występuje w Amazonii?

Pytanie 7/10

Która z wymienionych rzek jest lewostronnym dopływem Amazonki?

Pytanie 8/10

Kto jako pierwszy dotarł do źródeł Amazonki?

Pytanie 9/10

W 2007 roku Martin Strel przepłynął całą długość Amazonki. Zajęło mu to:

Pytanie 10/10

Jaka jest średnia temperatura wody w Amazonce (mierzona w okolicach Manaus)?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Geografia

Amazonka to gigantyczna rzeka, która po dziś dzień nie została do końca zbadana. Nadal kryje w sobie wiele zagadek. Jak dobrze znasz tę rzekę? Rozwiąż quiz i przekonaj się, ile wiesz na jej temat.

  Amazonka

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Amazonce

  Amazonka jest jedną z najdłuższych rzek na świecie. Do dziś trwają spory o jej dokładne wymiary. Zdaniem wielu uczonych jest ona nieco dłuższa niż afrykański Nil. Z pewnością jest najbardziej rozległą rzeką naszego globu. Posiada bardzo okazałe dorzecze o powierzchni ponad 7 mln km2. Główny nurt rzeki przepływa przez trzy państwa północnej części Ameryki Południowej. Dopływy Amazonki sięgają terenu trzech kolejnych krajów tego kontynentu.

  Amazonka jest niezwykle bogata pod względem fauny i flory. W wodach Amazonki żyje około 40 tysięcy gatunków roślin, ponad 400 ssaków, tyle samo płazów, około 378 gatunków gadów i ponad 3 tysiące różnych odmian ryb. Rzeka ta jest głównym siedliskiem rzadko spotykanych delfinów rzecznych, które określane są mianem Boto.

  Największa rzeka świata bez mostów

  Zaskakującym jest również fakt, że Amazonki nie przecinają żadne mosty. Wzdłuż rzeki nie ma wybudowanej ani jednej konstrukcji, która łączyłaby przeciwległe brzegi. Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem takiej potrzeby. Amazonka przepływa głównie przez lasy tropikalne, do których rzadko docierają ludzie. Mosty te nie byłyby również połączone z żadnymi drogami, gdyż ich tam po prostu nie ma.

  Choć teoretycznie wybudowanie mostu na Amazonce jest możliwe, to w praktyce zupełnie mija się z celem. Sama rzeka jest pewnego rodzaju autostradą. Ze względu na częste zmiany szerokości koryta rzeki oraz podnoszenia się poziomu wody, budowa tak ogromnej konstrukcji byłaby bardzo droga i pracochłonna.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później