Reklama

QUIZ: Amazonka – ile o niej wiesz?

Amazonka to gigantyczna rzeka, która po dziś dzień nie została do końca zbadana. Nadal kryje w sobie wiele zagadek. Jak dobrze znasz tę rzekę? Rozwiąż quiz i przekonaj się, ile wiesz na jej temat.

Reklama

Quiz o Amazonce

Amazonka jest jedną z najdłuższych rzek na świecie. Do dziś trwają spory o jej dokładne wymiary. Zdaniem wielu uczonych jest ona nieco dłuższa niż afrykański Nil. Z pewnością jest najbardziej rozległą rzeką naszego globu. Posiada bardzo okazałe dorzecze o powierzchni ponad 7 mln km2. Główny nurt rzeki przepływa przez trzy państwa północnej części Ameryki Południowej. Dopływy Amazonki sięgają terenu trzech kolejnych krajów tego kontynentu.

Amazonka

Źródło: Unsplash

Amazonka jest niezwykle bogata pod względem fauny i flory. W wodach Amazonki żyje około 40 tysięcy gatunków roślin, ponad 400 ssaków, tyle samo płazów, około 378 gatunków gadów i ponad 3 tysiące różnych odmian ryb. Rzeka ta jest głównym siedliskiem rzadko spotykanych delfinów rzecznych, które określane są mianem Boto.

Największa rzeka świata bez mostów

Zaskakującym jest również fakt, że Amazonki nie przecinają żadne mosty. Wzdłuż rzeki nie ma wybudowanej ani jednej konstrukcji, która łączyłaby przeciwległe brzegi. Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem takiej potrzeby. Amazonka przepływa głównie przez lasy tropikalne, do których rzadko docierają ludzie. Mosty te nie byłyby również połączone z żadnymi drogami, gdyż ich tam po prostu nie ma.

Choć teoretycznie wybudowanie mostu na Amazonce jest możliwe, to w praktyce zupełnie mija się z celem. Sama rzeka jest pewnego rodzaju autostradą. Ze względu na częste zmiany szerokości koryta rzeki oraz podnoszenia się poziomu wody, budowa tak ogromnej konstrukcji byłaby bardzo droga i pracochłonna.

Reklama