QuizzyOne

QUIZ: Azja – różnorodny świat wielu kultur i narodów


Pytanie 1/10

Ile państw uznanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych znajduje się w Azji?

Pytanie 2/10

W Azji żyje:

Pytanie 3/10

Najmniejsze pod względem powierzchni państwo w Azji to:

Pytanie 4/10

Którego z poniższych nie toleruje zdecydowana większość (65-100%) mieszkańców Azji?

Pytanie 5/10

W którym kraju lewa ręka uznawana jest za „nieczystą”, przez co nie wolno dotykać nią jedzenia?

Pytanie 6/10

Które z tych azjatyckich miast jest większe?

Pytanie 7/10

Singapur – jeden z największych portów i centrów finansowych świata, miasto-państwo – uzyskał niepodległość w 1965r. od:

Pytanie 8/10

Ponad 80% powierzchni którego państwa Azji pokrywają góry o średniej wysokości ok. 6000 m n.p.m?

Pytanie 9/10

Drugim na świecie i pierwszym w Azji państwem produkującym najwięcej kawy jest:

Pytanie 10/10

W Azji znajdują się dwa państwa z więcej niż miliardem obywateli. Są to Chiny oraz…

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Świat

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem na świecie. Sprawdź, ile wiesz na jej temat!

  Pekin

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Azji

  Azja, ze względu na swą różnorodność i bogactwo kultury od wielu lat pozostaje w opinii Europejczyków najbardziej fascynującym kontynentem. Jest to miejsce pełne kontrastów, znacząco różniące się od tego, co spotykamy na Starym Kontynencie. Azja jest bardzo zróżnicowana pod względem klimatycznym i roślinnym.

  W niektórych jej częściach trudno byłoby uwierzyć, że jest to ten sam kontynent. Mroźne tajgi i stepy występują w opozycji do pięknych kwitnących wiosną wiśniowych ogrodów w Japonii.

  Najludniejszy kontynent świata

  Azję zamieszkuje około 60% ludności świata, jest to także kontynent największy pod względem powierzchni. Jej granica z Europą ma charakter umowny, dlatego nierzadko tę część świata określa się jako Eurazję. Góry Uralu jedynie w symboliczny sposób rozgraniczają te dwa kontynenty.

  Takie rozłączenie jest potrzebne, ponieważ w istocie są to dwa różne światy, głównie pod względem kulturowym. Dziedzictwo obu tych cywilizacji ma różne źródła. Są one pochodną nurtów myśli, które w starożytności dominowały w tych częściach naszej planety. Sztuka i kultura Azji to głównie wartości religijne, takie jak hinduizm, dżinizm i buddyzm.

  Kuchnia azjatycka

  Kultura Azji to także ciekawa kuchnia. Elementy kuchni chińskiej, wietnamskiej czy japońskiej mogą być świetną odmianą w diecie. Nie dziwi rosnąca popularność gastronomii azjatyckiej w krajach zachodu, także w Polsce. Kultury coraz bardziej się przenikają. Zwłaszcza gdy chodzi o tak rozmaite wpływy, jak ten azjatycki, możemy z nich dużo korzystać. Otwarcie się na inność w tym przypadku na pewno nie będzie żałowane.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później