QuizzyOne

QUIZ: Co wiesz na temat fotosyntezy?


Pytanie 1/10

Co to jest fotosynteza?

Pytanie 2/10

W których komórkach zachodzi fotosynteza?

Pytanie 3/10

W jakich organellach komórkowych zachodzi fotosynteza u roślin?

Pytanie 4/10

Jakie są etapy fotosyntezy?

Pytanie 5/10

Co jest głównym źródłem światła dla fotosyntezy?

Pytanie 6/10

Co jest produktem ubocznym fotosyntezy?

Pytanie 7/10

Miękisz asymilacyjny, w którym zachodzi proces fotosyntezy, znajduje się w:

Pytanie 8/10

Jakie bakterie przeprowadzają fotosyntezę w sposób taki jak rośliny?

Pytanie 9/10

W jakiej części chloroplastu zachodzi faza jasna fotosyntezy?

Pytanie 10/10

Co jest pierwszym trwałym produktem fotosyntezy?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Przyroda

Zapraszamy do rozwiązania naszego quizu o fotosyntezie. W tym quizie sprawdzisz, jak wiele pamiętasz z lekcji biologii i pozyskasz wiedzę, dzięki której lepiej zrozumiesz swoje kwiatki doniczkowe. Powodzenia!

  Fotosynteza

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o fotosyntezie

  Fotosynteza to proces biochemiczny, który jest jednym z najważniejszych na Ziemi. Dzięki niemu rośliny i inne organizmy fotosyntetyzujące wytwarzają związki organiczne z materii nieorganicznej, a także wprowadzają do atmosfery tlen. Proces ten jest kluczowy dla życia na naszej planecie, a jego zrozumienie jest niezwykle istotne.

  Fotosynteza zachodzi w komórkach zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil, przy udziale światła. Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, a produktem końcowym są węglowodany i tlen (jako produkt uboczny). Proces ten zachodzi w dwóch etapach – fazie jasnej i fazie ciemnej.

  Fazy fotosyntezy

  Faza jasna, zwana też fazą przemiany energii, polega na absorpcji światła przez barwniki fotosyntetyczne i przetworzeniu jego energii na energię wiązań chemicznych. W wyniku tego procesu wydzielany jest tlen, a energia jest magazynowana w postaci cząsteczek ATP i NADPH. Faza jasna zachodzi w błonach tylakoidów chloroplastów i jest złożona z kompleksów barwnikowych, które absorbują energię świetlną i przekazują ją dalej przez system przekaźników elektronów.

  Faza ciemna, zwana też cyklem Calvina-Bensona, zachodzi w stromie chloroplastów i polega na wykorzystaniu zgromadzonej energii w ATP i NADPH do przekształcenia dwutlenku węgla w prostsze związki organiczne, takie jak aldehyd 3-fosfoglicerynowy (trioza). W wyniku przekształceń powstają związki organiczne, takie jak glukoza, skrobia i sacharoza.

  Proces fotosyntezy jest niezwykle skomplikowany, ale jest on kluczowy dla funkcjonowania ekosystemów na Ziemi. Rośliny, algi i inne organizmy fotosyntetyzujące są podstawą łańcuchów pokarmowych i stanowią źródło pożywienia dla innych organizmów. Tlen wytwarzany przez fotosyntezę jest niezbędny dla życia ludzi i zwierząt.

  Ponadto, fotosynteza przyczynia się do stabilizacji klimatu na Ziemi poprzez usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. W wyniku procesu fotosyntezy ilość tlenu w atmosferze stale rośnie, co jest korzystne dla życia na Ziemi. Dodatkowo, fotosynteza jest jednym z głównych sposobów, w jaki organizmy magazynują energię ze słońca.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później