Reklama

QUIZ Premium: Co wiesz na temat fotosyntezy?

Zapraszamy do rozwiązania naszego quizu o fotosyntezie. W tym quizie sprawdzisz, jak wiele pamiętasz z lekcji biologii i pozyskasz wiedzę, dzięki której lepiej zrozumiesz swoje kwiatki doniczkowe. Powodzenia!

Quiz premium dostępny jest tylko dla użytkowników z aktywnym kontem premium.

Zamów dostęp premium

Masz już aktywny dostęp premium? Zaloguj się

Reklama

Quiz o fotosyntezie

Fotosynteza to proces biochemiczny, który jest jednym z najważniejszych na Ziemi. Dzięki niemu rośliny i inne organizmy fotosyntetyzujące wytwarzają związki organiczne z materii nieorganicznej, a także wprowadzają do atmosfery tlen. Proces ten jest kluczowy dla życia na naszej planecie, a jego zrozumienie jest niezwykle istotne.

Fotosynteza

Źródło: Unsplash

Fotosynteza zachodzi w komórkach zawierających chlorofil lub bakteriochlorofil, przy udziale światła. Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, a produktem końcowym są węglowodany i tlen (jako produkt uboczny). Proces ten zachodzi w dwóch etapach – fazie jasnej i fazie ciemnej.

Fazy fotosyntezy

Faza jasna, zwana też fazą przemiany energii, polega na absorpcji światła przez barwniki fotosyntetyczne i przetworzeniu jego energii na energię wiązań chemicznych. W wyniku tego procesu wydzielany jest tlen, a energia jest magazynowana w postaci cząsteczek ATP i NADPH. Faza jasna zachodzi w błonach tylakoidów chloroplastów i jest złożona z kompleksów barwnikowych, które absorbują energię świetlną i przekazują ją dalej przez system przekaźników elektronów.

Faza ciemna, zwana też cyklem Calvina-Bensona, zachodzi w stromie chloroplastów i polega na wykorzystaniu zgromadzonej energii w ATP i NADPH do przekształcenia dwutlenku węgla w prostsze związki organiczne, takie jak aldehyd 3-fosfoglicerynowy (trioza). W wyniku przekształceń powstają związki organiczne, takie jak glukoza, skrobia i sacharoza.

Proces fotosyntezy jest niezwykle skomplikowany, ale jest on kluczowy dla funkcjonowania ekosystemów na Ziemi. Rośliny, algi i inne organizmy fotosyntetyzujące są podstawą łańcuchów pokarmowych i stanowią źródło pożywienia dla innych organizmów. Tlen wytwarzany przez fotosyntezę jest niezbędny dla życia ludzi i zwierząt.

Ponadto, fotosynteza przyczynia się do stabilizacji klimatu na Ziemi poprzez usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. W wyniku procesu fotosyntezy ilość tlenu w atmosferze stale rośnie, co jest korzystne dla życia na Ziemi. Dodatkowo, fotosynteza jest jednym z głównych sposobów, w jaki organizmy magazynują energię ze słońca.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!