Reklama

QUIZ: Co wiesz na temat liczby atomowej?

Co pamiętasz ze szkolnych lekcji chemii? Czy znasz pojęcie liczby atomowej? Upewnij się, że układ okresowy nie ma przed Tobą tajemnic. Zapraszamy do naszego quizu!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o liczbie atomowej pierwiastków

Liczba atomowa to jedno z podstawowych pojęć w chemii. Określa ona liczbę protonów w jądrze atomowym i jest charakterystyczna dla każdego pierwiastka chemicznego. To właśnie liczba atomowa umożliwia ułożenie pierwiastków w układzie okresowym, co pozwala na szybkie i łatwe porównywanie właściwości chemicznych różnych pierwiastków.

liczba atomowa

Źródło: Unsplash

Liczba atomowa jest zapisywana jako Z i umieszczana w indeksie dolnym po lewej stronie symbolu pierwiastka chemicznego. Liczba atomowa jest równa liczbie elektronów w atomie pierwiastka.

Znaczenie liczby atomowej

Liczba atomowa jest jednym z najważniejszych pojęć w chemii, ponieważ umożliwia porównywanie właściwości chemicznych różnych pierwiastków. Układ okresowy pierwiastków jest zbudowany na tej zasadzie, że pierwiastki są uporządkowane według wzrastającej wartości liczby atomowej. Pierwiastki z podobnymi właściwościami chemicznymi znajdują się w tej samej kolumnie (grupie), co oznacza, że mają tę samą liczbę elektronów walencyjnych.

Liczba atomowa ma także duże znaczenie w chemii jądrowej, ponieważ określa ona liczbę protonów w jądrze atomowym. Nuklidy z różnymi liczbami atomowymi mają różne właściwości jądrowe i mogą ulegać różnym reakcjom jądrowym.

Ważne pojęcia związane z liczbą atomową

Liczba atomowa jest jednym z kilku podstawowych pojęć związanych z budową atomów. Inne ważne pojęcia to liczba masowa, protony, neutrony i elektrony.

Liczba masowa to suma protonów i neutronów w jądrze atomowym. Wartość liczby masowej określa ile masowych jednostek atomowych jest zawartych w jednym atomie pierwiastka.

Protony to pozytywnie naładowane cząstki, które znajdują się w jądrze atomowym. Elektrony to negatywnie naładowane cząstki, które krążą wokół jądra atomowego.

Neutrony to neutralne cząstki, które znajdują się w jądrze atomowym razem z protonami. Neutrony nie mają ładunku elektrycznego, ale ich obecność w jądrze atomowym wpływa na stabilność atomu.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!