QuizzyOne

QUIZ: Co wiesz na temat liczby atomowej?


Pytanie 1/10

Jaka jest liczba atomowa niklu?

Pytanie 2/10

Jaką wartość ma liczba atomowa helu?

Pytanie 3/10

Jaką wartość ma liczba atomowa jodu?

Pytanie 4/10

Jaki pierwiastek chemiczny ma większą liczbę atomową: argon czy jod?

Pytanie 5/10

Jaka jest liczba atomowa kadmu?

Pytanie 6/10

Który z wymienionych pierwiastków chemicznych ma najmniejszą liczbę atomową: bor, glin czy fluor?

Pytanie 7/10

Jaka jest liczba atomowa glinu?

Pytanie 8/10

Który pierwiastek chemiczny ma najmniejszą liczbę atomową spośród podanych: azot, iryd czy tor?

Pytanie 9/10

Jaka jest liczba atomowa siarki?

Pytanie 10/10

Jaki pierwiastek chemiczny ma największą liczbę atomową spośród podanych: cyrkon, sód czy tlen?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Przyroda

Co pamiętasz ze szkolnych lekcji chemii? Czy znasz pojęcie liczby atomowej? Upewnij się, że układ okresowy nie ma przed Tobą tajemnic. Zapraszamy do naszego quizu!

  liczba atomowa

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o liczbie atomowej pierwiastków

  Liczba atomowa to jedno z podstawowych pojęć w chemii. Określa ona liczbę protonów w jądrze atomowym i jest charakterystyczna dla każdego pierwiastka chemicznego. To właśnie liczba atomowa umożliwia ułożenie pierwiastków w układzie okresowym, co pozwala na szybkie i łatwe porównywanie właściwości chemicznych różnych pierwiastków.

  Liczba atomowa jest zapisywana jako Z i umieszczana w indeksie dolnym po lewej stronie symbolu pierwiastka chemicznego. Liczba atomowa jest równa liczbie elektronów w atomie pierwiastka.

  Znaczenie liczby atomowej

  Liczba atomowa jest jednym z najważniejszych pojęć w chemii, ponieważ umożliwia porównywanie właściwości chemicznych różnych pierwiastków. Układ okresowy pierwiastków jest zbudowany na tej zasadzie, że pierwiastki są uporządkowane według wzrastającej wartości liczby atomowej. Pierwiastki z podobnymi właściwościami chemicznymi znajdują się w tej samej kolumnie (grupie), co oznacza, że mają tę samą liczbę elektronów walencyjnych.

  Liczba atomowa ma także duże znaczenie w chemii jądrowej, ponieważ określa ona liczbę protonów w jądrze atomowym. Nuklidy z różnymi liczbami atomowymi mają różne właściwości jądrowe i mogą ulegać różnym reakcjom jądrowym.

  Ważne pojęcia związane z liczbą atomową

  Liczba atomowa jest jednym z kilku podstawowych pojęć związanych z budową atomów. Inne ważne pojęcia to liczba masowa, protony, neutrony i elektrony.

  Liczba masowa to suma protonów i neutronów w jądrze atomowym. Wartość liczby masowej określa ile masowych jednostek atomowych jest zawartych w jednym atomie pierwiastka.

  Protony to pozytywnie naładowane cząstki, które znajdują się w jądrze atomowym. Elektrony to negatywnie naładowane cząstki, które krążą wokół jądra atomowego.

  Neutrony to neutralne cząstki, które znajdują się w jądrze atomowym razem z protonami. Neutrony nie mają ładunku elektrycznego, ale ich obecność w jądrze atomowym wpływa na stabilność atomu.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później