QuizzyOne

QUIZ: Co wiesz o jednostkach układu SI?


Pytanie 1/10

Ile jest jednostek podstawowych układu SI?

Pytanie 2/10

Jednostką długości w układzie SI jest:

Pytanie 3/10

Podstawową jednostką temperatury w układzie SI jest:

Pytanie 4/10

Wolt jest jednostką:

Pytanie 5/10

Jednostką częstotliwości jest:

Pytanie 6/10

Jakiej jednostki symbolem jest W?

Pytanie 7/10

Tesla jest jednostką indukcji magnetycznej w układzie SI. Prawda czy fałsz?

Pytanie 8/10

Jednostką miary strumienia świetlnego jest w układzie SI:

Pytanie 9/10

Dawka promieniowania jonizującego przyjęta przez organizmy żywe określana jest w:

Pytanie 10/10

Jednostką rezystancji w układzie SI jest:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Przyroda

Czy pamiętasz coś z lekcji fizyki? A może zajęcia te były dla Ciebie koszmarem i od lat próbujesz wyprzeć je z pamięci? Sprawdź i odśwież swoją wiedzę na temat jednostek układu SI. Zapraszamy!

  tablica

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o jednostkach układu SI

  Układ SI to Międzynarodowy Układ Jednostek Miar. Ten uniwersalny, międzynarodowy system został zatwierdzony w roku 1960, ale podlegał zmianom w okresie późniejszym. Polska przyjęła go w roku 1966. Co ciekawe, nie wszystkie kraje zdecydowały się go zaakceptować, odrzuciły go trzy państwa: Liberia, Mjanma i… Stany Zjednoczone.

  Jednostki w układzie SI

  W układzie SI jednostki dzielą się na jednostki podstawowe i pochodne.

  Jednostek podstawowych jest zaledwie siedem. Są to: metr (m) jako jednostka długości, kilogram (kg) jako jednostka masy (co ciekawe, gdyż często uważa się, że podstawową jednostką jest gram), sekunda (s) jako jednostka czasu, amper (A) jako jednostka prądu elektrycznego, kelwin (K) jako jednostka temperatury, mol (mol) jako jednostka liczności materii oraz kandela (cd) jako jednostka światłości.

  Jednostki pochodne układu SI mogą być zapisane jako iloczyn potęg jednostek podstawowych układu SI. Część jednostek pochodnych posiada swoje nazwy i symbole, jak na przykład: tesla (T) będąca jednostką indukcji magnetycznej, lumen (lm) będący jednostką strumienia świetlnego, luks (lx) będący jednostką natężenia oświetlenia czy farad (F) będący jednostką pojemności elektrycznej. Za przykład jednostek pochodnych, które nie posiadają własnych nazw i symboli mogą posłużyć jednostki takie jak: metr kwadratowy oddający pole powierzchni, niutonosekunda oddająca pęd czy wat na metr kelwin oddający przewodność cieplną.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później