Reklama

QUIZ: Co wiesz o reformacji w Europie?

Jak dobrze znasz historię nowożytną? Na pewno pamiętasz niektóre z postulatów Marcina Lutra, ale jaka jest Twoja ogólna wiedza o reformacji w Europie? Sprawdź się w naszym quizie i odśwież swoją pamięć!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o reformacji w Europie

Reformacja miała miejsce w szesnastowiecznej Europie. Reformacją nazywamy ogół ruchów religijnych, społecznych i religijnych, które doprowadziły do rozpadu Kościoła katolickiego i rozwoju protestantyzmu.

Luter

Źródło: Unsplash

Geneza reformacji

Ruch reformacyjny rozwinął się na skutek wielu skomplikowanych procesów politycznych i społecznych na kontynencie. Spróbujemy tu przedstawić niektóre z przyczyn tego zjawiska.

Jednym z powodów, które umożliwiły reformację, było osłabienie autorytetu moralnego Kościoła katolickiego. Rozpasanie duchowieństwa było coraz szerzej komentowane. Zaczęto głośniej mówić o nikolaizmie, czyli o łamaniu przez kler zasad celibatu, symonii czyli o kupczeniu stanowiskami kościelnymi oraz o nepotyzmie, który był w tym przypadku powierzaniem godności kościelnych członkom rodziny.

Społeczeństwa coraz gorzej znosiły również narastające obciążenia fiskalne narzucane przez Kościół katolicki. Kraje, które uznawały polityczną zwierzchność papieża, musiały płacić świętopietrze (inaczej denar świętego Piotra), które było daniną na rzecz papieża. Bardzo wiele państw europejskich odeszło od płacenia świętopietrza właśnie w XVI wieku.

Kwestia kupczenia przez Kościół katolicki odpustami była z kolei dla wiernych nie tylko obciążeniem finansowym, ale i sytuacją budzącą moralne wątpliwości. Odpuszczanie grzechów za pieniądze nie wydawało się moralnie uczciwe, szczególnie po wyjściu kontynentu z mroków średniowiecza.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!