QuizzyOne

QUIZ: Co wiesz o słowach, językach i książkach?


Pytanie 1/10

Ile języków istnieje na świecie?

Pytanie 2/10

Język migowy jest uniwersalny, taki sam we wszystkich krajach. Prawda czy fałsz?

Pytanie 3/10

Kiedy odnaleziono kamień z Rosetty, na którym wyryto tłumaczenie hieroglifów m.in. na grekę?

Pytanie 4/10

Pismo klinowe związane jest ze starożytną cywilizacją:

Pytanie 5/10

Gdzie znajdowała się najważniejsza starożytna biblioteka, założona przez króla Egiptu, Ptolemeusza I?

Pytanie 6/10

Louis Braille, który stworzył pismo dla niewidomych, stracił wzrok w dzieciństwie. Prawda czy fałsz?

Pytanie 7/10

Jaka książka jest najczęściej tłumaczoną książką w historii?

Pytanie 8/10

Który europejski język nie należy do języków indoeuropejskich?

Pytanie 9/10

W USA nie ma na poziomie federalnym oficjalnego języka urzędowego. Prawda czy fałsz?

Pytanie 10/10

W którym z poniższych krajów funkcjonuje, według organizacji SIL International, aż 840 języków?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Czy wiesz, ile języków istnieje na świecie oraz jaka książka jest najczęściej tłumaczonym tekstem w historii? Sprawdź swoją wiedzę ogólną w naszym quizie o językach.

  języki

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o językach świata i literaturze

  Na świecie funkcjonuje około siedmiu tysięcy języków żywych (język żywy jest językiem, który nadal ma swoich natywnych użytkowników, w przeciwieństwie do np. łaciny, która jest językiem martwym).

  Już na poziomie określenia liczby języków na świecie i w poszczególnych krajach, pojawiają się trudności. Dla wykonania tego typu obliczeń należy oddzielić języki od dialektów. Wydaje się to proste, można byłoby wybrać języki oficjalne państw, ale niestety nie dałoby to nam prawdziwego obrazu sytuacji. W niektórych państwach, które posiadają tylko jeden czy dwa języki oficjalne, funkcjonują setki odrębnych języków. Niektóre kraje odmawiają przyznania językom części obywateli nazwy „język” z pobudek czysto politycznych, gdyż pojęcie języka jest istotną częścią składową konceptu narodu.

  Język a naród

  Zależnością pomiędzy szeroko pojętym językiem a narodem zajmuje się etnolingwistyka. Jednym z głównych założeń tej dyscypliny językoznawstwa jest to, że język jest kształtowany przez społeczeństwo, ale też społeczeństwo jest kształtowane przez język. Dlatego też język jedną z głównych składowych samoidentyfikacji narodów. Język służy do przekazywania kodów kulturowych, a świat widzimy przez pryzmat języka, gdyż dostrzegamy te rzeczy i te fakty oraz odczuwamy te emocje, które potrafimy nazwać.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później