QuizzyOne

QUIZ: Co wiesz o Sofoklesie ?


Pytanie 1/10

W którym wieku żył Sofokles?

Pytanie 2/10

Jak brzmiało imię ojca Sofoklesa?

Pytanie 3/10

W myśl jakiej zasady kształcony był w młodości Sofokles?

Pytanie 4/10

Który z wymienionych dramatów nie jest dziełem Sofoklesa?

Pytanie 5/10

Autorem ilu tragedii i dramatów satyrowych był Sofokles?

Pytanie 6/10

Ile dzieł Sofoklesa zachowało się w całości do czasów współczesnych?

Pytanie 7/10

Jakie innowacje wprowadził do teatru Sofokles?

Pytanie 8/10

Sofokles, poza twórczością teatralną, zajmował się również:

Pytanie 9/10

Jak nazywano Sofoklesa?

Pytanie 10/10

Który z cytatów należy do Sofoklesa?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Sofokles to jeden z najbardziej znanych tragików starożytnej Grecji. Wprowadził on do teatru wiele innowacji, a jego dzieła czytywane są do dzisiaj w szkołach. Jak dobrze znasz życie i twórczość Sofoklesa? Rozwiąż quiz i się przekonaj.

  teatr grecki

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o Sofoklesie

  Sofokles to postać, którą znamy przede wszystkim dzięki szkolnym lekturom. Sylwetkę Sofoklesa z pewnością rozpoznają również osoby interesujące się historią teatru. To właśnie dzięki niemu starożytny teatr przeszedł szereg innowacji, a sama sztuka stała się jeszcze bardziej interesująca i wyrazista.
  Sofokles to jeden z trzech największych tragików teatralnych starożytnej Grecji. Urodził się w Kolonos, w V wieku p.n.e. Data jego dokładnego przyjścia na świat nie została ostatecznie ustalona. Jednak określa się ją na 496 lub 495 rok p.n.e. Według obliczeń Sofokles przeżył około 90 lat – zmarł w 406 roku p.n.e.. W ciągu swojego dość długiego życia stworzył co najmniej 123 tragedie oraz dramaty, z czego jedynie 7 zachowało się do czasów współczesnych w całości. Do najbardziej znanych można zaliczyć: „Króla Edypa”, „Antygonę”, „Elektrę”, „Ajas” czy „Edypa w Kolonie”.

  Innowacja teatralne Sofoklesa

  Sofokles to postać, która bardzo mocno wpłynęła na ówczesny teatr. Tragik teatralny nieco zmienił dotychczasowe podejście zarówno do samej gry aktorskiej, losów bohaterów, jak i kwestii pobocznych.
  Przede wszystkim odszedł od konwencji trylogii tragediowej. Jego dzieła miały być oddzielną jednostką, a każde z nich opowiadać osobną historię z widocznym zakończeniem – a nie jak w trylogii, w której jedna sztuka wynikała z drugiej.
  Kolejną bardzo ważną innowacją było wprowadzenie do sztuki trzeciego aktora. Choć samym pomysłodawcą tego rodzaju rozwiązania był Ajschylos, to Sofokles wprowadził te zmiany na dużą skalę. Ten rodzaj gry stał się coraz bardziej powszechny.
  Wartość i odbiór sztuki teatralnej podnosił również bardzo ważny w tamtych czasach chór. Sofokles rozszerzył liczbę chórzystów z 12 do 15. Stopniowo również starał się urozmaicić scenografię, a losy bohaterów uzależniał od własnych poczynań. Zminimalizował w ten sposób bezpośredni wpływ bogów na wydarzenia i postacie.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później