QuizzyOne

QUIZ: Co wiesz o wskaźnikach rozwoju gospodarczego?


Pytanie 1/10

Produkt Krajowy Brutto to:

Pytanie 2/10

Produkt Krajowy Brutto per capita oznacza:

Pytanie 3/10

Które z tych państw znajduje się w czołówce pod względem PKB per capita?

Pytanie 4/10

Jak nazywa się umowna linia na mapie oddzielająca kraje rozwinięte od rozwijających się:

Pytanie 5/10

Stopa inflacji określa:

Pytanie 6/10

Wzrost stopy inflacji jest zjawiskiem:

Pytanie 7/10

Jaki wpływ na realną wartość pieniądza ma wzrost stopy inflacji?

Pytanie 8/10

Parytet siły nabywczej:

Pytanie 9/10

Wskaźnik pokazujący o ile wydatki kraju przewyższają jego dochody to:

Pytanie 10/10

Wskaźnik określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo to:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Biznes

Nieustanny rozwój kraju jest niezwykle istotny, by państwo mogło zaspokoić potrzeby i wymagania swoich mieszkańców. Dla zmierzenia rozwoju gospodarczego wykorzystuje się wskaźniki rozwoju gospodarczego. Sprawdź, ile wiesz na ich temat!

  wskaźniki gosodarcze

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o wskaźnikach rozwoju gospodarczego

  Jako wskaźniki rozwoju gospodarczego rozumieć należy wszelkie dane statystyczne, które mają na celu przedstawienie poziomu gospodarczego danego państwa. Z reguły dzieli się je na dwa rodzaje – wskaźniki o charakterze ilościowym oraz wskaźniki o charakterze jakościowym. Do najważniejszych z nich zaliczają się: Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto, Dochód Narodowy per capita, wskaźnik inflacji, czy wolumen importu oraz eksportu w przeliczeniu na mieszkańca.

  Jakie informacje dostarczają wskaźniki rozwoju gospodarczego?

  Produkt Krajowy Brutto per capita, czyli na osobę, stanowi wartość produktów i usług, wytworzonych w danym kraju, w ciągu roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wartość podaje się zazwyczaj w dolarach amerykańskich, co pozwala na proste porównanie z innymi krajami na świecie. Do państw znajdujących się w czołówce zestawienia zaliczają się m.in. Luksemburg, Szwajcaria, Norwegia, USA, Singapur, Katar, Australia, Niemcy, czy Holandia.

  Produkt Narodowy Brutto to z kolei wartość wytworzonych produktów oraz usług przez obywateli i firmy danego kraju, w tym tych, znajdujących się poza jego granicami. Ważnym wskaźnikiem jest ponadto stopa inflacji, czyli średnia zmiana cen w danym roku wyrażona w procentach. Jak wiadomo, inflacja wpływa na spadek realnej wartości pieniądza, więc im mniejszy jest wskaźnik stopy inflacji, tym lepiej. Przykładowo, stopa inflacji wynosząca 2,5% w grudniu danego roku, oznacza, że średnia cena za dane towary lub usługi wzrosła względem grudnia poprzedniego roku o 2,5%.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później