QuizzyOne

QUIZ: Czy te kraje ze sobą graniczą?


Pytanie 1/10

Węgry nie graniczą z:

Pytanie 2/10

Granicę lądową Portugalia dzieli tylko z jednym krajem. Którym?

Pytanie 3/10

Jednym z sąsiadów Armenii jest:

Pytanie 4/10

Z którym z tych państw nie graniczy Finlandia?

Pytanie 5/10

Obwód kaliningradzki graniczy z…

Pytanie 6/10

Od 1 lipca 2000r. nad cieśninę Sund na morzu bałtyckim przebiega most, łączący Danię i…

Pytanie 7/10

Wewnątrz terytorium Włoch znajdują się dwa państwa-enklawy – Watykan i…

Pytanie 8/10

Które europejskie kraje graniczą z Turcją?

Pytanie 9/10

Liechtenstein to niewielkie księstwo leżące pomiędzy Szwajcarią i…

Pytanie 10/10

Granicę lądową Kanada dzieli…

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Geografia

Znasz się na mapie? Czy wiesz, które kraje ze sobą graniczą? Spróbuj swoich sił w tym quizie!

  mapa

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o granicach państw

  Żyjemy w czasach i okolicznościach, w których wydawać by się mogło, że granice między poszczególnymi państwami są reliktem przeszłości. Organizacje międzynarodowe takie jak Unia Europejska opierają się w końcu na współpracy między poszczególnymi państwami na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej a nawet społecznej.

  Zachowanie suwerenności jest jednak dla większości państw wartością nadrzędną, stąd też granice, które odgradzają od siebie poszczególne kraje, nawet te blisko ze sobą współpracujące. Warto więc odpowiedzieć sobie na pytanie czym taka granica jest.

  Czym jest granica państwa?

  Granicą państwową określa się pionową, przechodzącą przez linię graniczną powierzchnię. Ma ona za zadanie oddzielić od siebie terytorium jednego państwa od innych. Granica dotyczy także podziemia oraz obszaru powietrznego.

  Z logistycznych przesłanek bardzo często do określenia granic wykorzystywano charakterystyczne geograficzne elementy, jak rzeki bądź pasma górskie. Granice państwa oznaczone są zawsze specjalnymi znakami.

  Wyróżnić można wiele czynników, na podstawie których granice państwowe zostały utworzone – mogą to być na przykład przesłanki historyczne (gdy dane tereny należały do konkretnego państwa w przeszłości) bądź etniczne (gdy na danym terytorium dominuje konkretna narodowość). Nie tylko państwa oddzielone są zwykle granicami – rozdzielają one również miasta, województwa czy regiony.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później