Reklama

QUIZ: Czy wiesz, czym zajmuje się ten dział zoologii?

Na pewno wiesz, czy zajmuje się ornitologia. W tym quizie pójdziemy o krok dalej i zapytamy Cię również o inne działy zoologii. Odśwież swoją wiedzę przyrodniczą i baw się dobrze. Zapraszamy!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o działach zoologii

Termin zoologia wywodzi się z język greckiego (zoon – zwierzę i logos – nauka). Początki zoologii przypadają na okres starożytnej Grecji i są związane ze słynnym greckim filozofem Arystotelesem. To właśnie ten myśliciel analizował budowę i rozwój zwierząt, zwracając również uwagę na to, jak ich budowa dostosowana jest do środowiska, w którym mieszkają.

ptak

Źródło: Unsplash

Rozwój zoologii

Kolejnym ważnym okresem dla zoologii były czasy nowożytne. Intensywne badania zoologiczne rozpoczęły się już w okresie renesansu, a później nabierały coraz większej dynamiki. Bardzo ważne dla rozwoju zoologii były badania Karola Linneusza. Ten osiemnastowieczny szwedzki przyrodnik i lekarz upowszechnił zasadę binominalnego nazewnictwa biologicznego i opisał prawie osiem tysięcy gatunków roślin i ponad cztery tysiące gatunków zwierząt. Wyznawał kreacjonizm, wierzył więc, że wszystkie gatunki zwierząt powstały jednocześnie.

Pisząc o historii zoologii nie sposób nie wspomnieć o działalności Karola Darwina. Darwin był brytyjskim przyrodnikiem i geologiem, którego teoria ewolucji całkowicie odmieniła oblicze nauk przyrodniczych. Darwin nie tylko stwierdził, iż wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, ale i przedstawił dowody na poparcie swojej tezy. Co zadziwiające, jego teorię przyjęło za prawdziwą już wielu współczesnych Darwinowi. Badania Darwina kontynuowano i uzupełniano o nowe odkrycia w ciągu dziesięcioleci i zsyntezowana w ten sposób teoria ewolucja stanowi obecnie teorię, która ujednolica nauki o życiu oraz wyjaśnia różnorodność biologiczną.

Z pracami Darwina związane jest również pojęcie doboru naturalnego, czyli mechanizmów, które prowadzą do dominacji w populacjach osobników najlepiej przystosowanych. Niestety, pojęcie selekcji naturalnej bywało później wykorzystywane do uzasadniania niektórych zbrodni popełnianych w reżimach totalitarnych i obecnie nierzadko budzi skojarzenia z mrocznymi kartami historii ludzkości.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!