QuizzyOne

QUIZ: Czy wiesz, czym zajmuje się ten dział zoologii?


Pytanie 1/10

Czym zajmuje się herpetologia?

Pytanie 2/10

Czym zajmuje się entomologia?

Pytanie 3/10

Czym zajmuje się malakologia?

Pytanie 4/10

Czym zajmuje się ichtiologia?

Pytanie 5/10

Czym zajmuje się ornitologia?

Pytanie 6/10

Czym zajmuje się rodentologia?

Pytanie 7/10

Czym zajmuje się teriologia?

Pytanie 8/10

Czym zajmuje się prymatologia?

Pytanie 9/10

Czym zajmuje się cetologia?

Pytanie 10/10

Czym zajmuje się felinologia?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Przyroda

Na pewno wiesz, czy zajmuje się ornitologia. W tym quizie pójdziemy o krok dalej i zapytamy Cię również o inne działy zoologii. Odśwież swoją wiedzę przyrodniczą i baw się dobrze. Zapraszamy!

  ptak

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o działach zoologii

  Termin zoologia wywodzi się z język greckiego (zoon – zwierzę i logos – nauka). Początki zoologii przypadają na okres starożytnej Grecji i są związane ze słynnym greckim filozofem Arystotelesem. To właśnie ten myśliciel analizował budowę i rozwój zwierząt, zwracając również uwagę na to, jak ich budowa dostosowana jest do środowiska, w którym mieszkają.

  Rozwój zoologii

  Kolejnym ważnym okresem dla zoologii były czasy nowożytne. Intensywne badania zoologiczne rozpoczęły się już w okresie renesansu, a później nabierały coraz większej dynamiki. Bardzo ważne dla rozwoju zoologii były badania Karola Linneusza. Ten osiemnastowieczny szwedzki przyrodnik i lekarz upowszechnił zasadę binominalnego nazewnictwa biologicznego i opisał prawie osiem tysięcy gatunków roślin i ponad cztery tysiące gatunków zwierząt. Wyznawał kreacjonizm, wierzył więc, że wszystkie gatunki zwierząt powstały jednocześnie.

  Pisząc o historii zoologii nie sposób nie wspomnieć o działalności Karola Darwina. Darwin był brytyjskim przyrodnikiem i geologiem, którego teoria ewolucji całkowicie odmieniła oblicze nauk przyrodniczych. Darwin nie tylko stwierdził, iż wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, ale i przedstawił dowody na poparcie swojej tezy. Co zadziwiające, jego teorię przyjęło za prawdziwą już wielu współczesnych Darwinowi. Badania Darwina kontynuowano i uzupełniano o nowe odkrycia w ciągu dziesięcioleci i zsyntezowana w ten sposób teoria ewolucja stanowi obecnie teorię, która ujednolica nauki o życiu oraz wyjaśnia różnorodność biologiczną.

  Z pracami Darwina związane jest również pojęcie doboru naturalnego, czyli mechanizmów, które prowadzą do dominacji w populacjach osobników najlepiej przystosowanych. Niestety, pojęcie selekcji naturalnej bywało później wykorzystywane do uzasadniania niektórych zbrodni popełnianych w reżimach totalitarnych i obecnie nierzadko budzi skojarzenia z mrocznymi kartami historii ludzkości.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później