QuizzyOne

QUIZ: Czy znasz łacińskie nazwy narządów wewnętrznych?


Pytanie 1/10

Cor to po łacinie:

Pytanie 2/10

Hepar to po łacinie:

Pytanie 3/10

Pancreas to po łacinie:

Pytanie 4/10

Ovarium to po łacinie:

Pytanie 5/10

Ren to po łacinie:

Pytanie 6/10

Lien to po łacinie:

Pytanie 7/10

Medulla spinalis to po łacinie:

Pytanie 8/10

Trachea to po łacinie:

Pytanie 9/10

Pulmo to po łacinie:

Pytanie 10/10

Diaphragma to po łacinie:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Przyroda

Czy pamiętasz ze szkoły podstawy łaciny? Sprawdź, czy rozpoznasz łacińskie nazwy narządów wewnętrznych. Sprawdź się w naszym quizie, zapraszamy!

  człowiek

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o łacińskich nazwach narządów wewnętrznych

  Nauka łaciny była niegdyś obowiązkowa w liceach ogólnokształcących, szczególnie w klasach o profilu humanistycznym (łacina prawnicza) oraz o profilu biologiczno-chemicznym (łacina medyczna). Teraz łaciny uczą się nie wszyscy uczniowie tych kierunków, ale nadal pozostaje ona obowiązkowym przedmiotem na studiach prawniczych i medycznych.

  Łacina w medycynie

  Studenci medycyny uczą się wszystkich terminów anatomicznych również w języku łacińskim, a bardzo często poznają także nazwy chorób i dolegliwości właśnie w tym języku. Dawniej przyjmowało się, że łacina może być ponadnarodowym sposobem komunikacji lekarzy, gdyż wszyscy lekarze na świecie znają język łaciński w podobnym stopniu, mogą więc odczytywać diagnozy kolegów zapisane właśnie w tym języku. Obecnie jednak swoistym lingua franca stał się język angielski, sprawiając, że ta rola łaciny odchodzi do przeszłości.

  Niektórzy lekarze uważają, że zapisywanie diagnoz i podejrzeń właśnie w języku łacińskim ma chronić pacjenta przed niepotrzebnym stresem. W myśl tej teorii, pacjent, po otrzymaniu zapisanego po łacinie wyniku, spokojnie czeka do kolejnej wizyty i nie martwi się niepotrzebnie. Wiemy jednak, że w rzeczywistości, dotarcie do odpowiednich słowniczków pojęć medycznych jest bardzo proste, więc pacjenci i tak są w stanie odczytać diagnozę lub podejrzenie.

  Warto zwrócić uwagę na fakt, że znajomość łacińskiej terminologii medycznej jest ogromnym ułatwieniem w uczeniu się tego słownictwa w innych językach obcych. Osoby, które znają łacinę i uczą się języka angielskiego będą zaskoczone tym, że większość słów związanych z anatomią i ciałem człowieka w tym języku pochodzi właśnie z łaciny.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później