Reklama

QUIZ: Czy znasz lektury obowiązkowe z egzaminu ósmoklasisty?

W tym quizie zapytamy Cię o lektury, których znajomością muszą wykazać się uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Sprawdź, czy nadal pamiętasz te dzieła literackie i odśwież wiedzę z zakresu literatury. Zapraszamy!

Zamów dostęp premium i zaloguj się przed rozpoczęciem gry, aby korzystać z funkcjonalności premium, takich jak punkty za grę czy podpowiedzi.

Reklama

Quiz o lekturach obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty

Uczniowie podchodzący do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego muszą wykazać się znajomością szeregu lektur obowiązkowych. Za obowiązkowe przyjmuje się wskazane przez ministerstwo lektury, które uczniowie czytali i omawiali w klasie siódmej i ósmej szkoły podstawowej.

egzamin

Źródło: Unsplash

Uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty z języka polskiego muszą wykazać się nie tylko znajomością tekstów literatury, ale i umiejętnością czytania ze zrozumieniem i analizowania tekstów kultury, podstawowymi wiadomościami z zakresu wiedzy o języku oraz umiejętnością tworzenia tekstów. Uczniowie muszą napisać tekst krótki (na przykład zaproszenie czy ogłoszenie) oraz tekst długi (tutaj do wyboru mają zazwyczaj rozprawkę i opowiadanie). Tworząc rozprawkę ósmoklasiści muszą wykorzystywać kontekst całej lektury (trzeba więc wyjść poza fragmenty zacytowane w arkuszu) oraz przytoczyć argumenty, do zbudowania których wykorzystają inną lekturę z listy lektur obowiązkowych. Pisząc opowiadanie, uczniowie muszą przedstawić bohaterów tak, aby obraz ten był spójny z treścią lektury, która służy za inspirację do napisania opowiadania. Duże błędy odnośnie treści lektur (na przykład stwierdzenie, iż Alina zabiła Balladynę) są błędami kardynalnymi i mogą spowodować utratę punktów za treść tekstu.

Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty

Na liście lektur obowiązkowych znajdują się: "Opowieść wigilijna", "Zemsta", wybór fraszek i trenów J. Kochanowskiego, "Kamienie na szaniec", "Pan Tadeusz", "Reduta Ordona", "Śmierć pułkownika", "Świtezianka", "Dziady" cz. II, "Mały Książę", Latarnik", "Quo vadis" i "Balladyna". Bez znajomości tych utworów niemożliwe jest uzyskanie dobrego wyniku z egzaminu ósmoklasisty.

Reklama

Codziennie ciekawe quizy, prosto na Twojego maila

Chcesz otrzymywać codzienną listę polecanych przez nas quizów, prosto na swój adres email? Dołącz do naszego newslettera!