QuizzyOne

QUIZ: Czy znasz te fakty na temat krwi? Sprawdź!


Pytanie 1/10

Jaki procent masy ciała dorosłego człowieka stanowi krew oraz limfa?

Pytanie 2/10

Utrata jakiej ilości krwi jest zagrożeniem dla życia dorosłego człowieka?

Pytanie 3/10

Jaki kolor ma krew tętnicza?

Pytanie 4/10

Jaki jest punkt zamarzania osocza zawartego we krwi?

Pytanie 5/10

Co jest typową cechą krwi osób starszych?

Pytanie 6/10

Krew zawiera:

Pytanie 7/10

Wzrost stężenia białek osocza świadczy o:

Pytanie 8/10

Krew jest tkanką…

Pytanie 9/10

Zbiornikami krwi są:

Pytanie 10/10

Krew człowieka płynie w układzie:

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Wiedza ogólna

Krew spełnia wiele istotnych funkcji, aby organizm działał prawidłowo. Czy wiesz o niej wystarczająco, by rozwiązać nasz quiz? Sprawdź!

  krew

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o krwi człowieka

  W ciele dorosłego człowieka znajduje się około 5,5 litra krwi, co stanowi około 7% całej masy ciała. Krew człowieka składa się z dwóch podstawowych elementów: morfotycznych (erytrocyty – krwinki czerwone, leukocyty – krwinki białe, trombocyty – płytki krwi) i osocza (90% stanowi woda a resztę sole mineralne i związki organiczne).

  Wpływ krwi na funkcjonowanie organizmu

  Krew człowieka pełni wiele ważnych funkcji w organizmie, jedną z nich jest utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego, czyli homeostazy. Kolejną funkcją jest transport gazów oddechowych, składników odżywczych, szkodliwych produktów przemiany materii i toksyn.

  Nasza krew jest bardzo istotnym elementem obronnym naszego organizmu, ponieważ krążą w niej przeciwciała oraz krwinki białe, tzw. leukocyty, które mają właściwości żerne. Ponadto krew jest odpowiedzialna za utrzymanie i stabilizację parametrów fizjologicznych organizmu, takich jak utrzymanie stałej temperatury ciała, ciśnienia osmotycznego oraz pH organizmu.

  Grupy krwi

  Wyróżniamy cztery podstawowe grupy krwi, a przynależność do nich jest dla człowieka cechą stałą i niezmienną przez całe życie. Najważniejszą wiedzą dla człowieka jest poznanie swojego układu grup głównych (AB0) i układ Rh(+,-).

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później