Reklama

QUIZ: Czy znasz te ważne daty w historii USA?

Jak dobrze znasz historię USA? Czy wiesz, jak długo trwała prohibicja i kiedy do USA dołączył najmłodszy stan? Sprawdź swoją wiedzę i poznaj ciekawe fakty. Baw się dobrze!

Reklama

Quiz o historii USA

Stany Zjednoczone od setek lat pozostają jednym z największych mocarstw. Historia USA, choć krótka w porównaniu z historią krajów europejskich, obfituje w wojny i konflikty. Na potrzeby tego artykułu skupimy się jednak nie na krwawych bitwach, a na eksperymencie społecznym, który na wiele lat zmienił życie obywateli Stanów Zjednoczonych.

usa

Źródło: Unsplash

Prohibicja w Stanach Zjednoczonych

Prohibicja w USA oficjalnie trwała w latach 1920–1933. Ruchy sprzeciwiające się spożywaniu alkoholu istniały jednak w Ameryce już od XIX wieku. Były to na przykład ugrupowania religijne, które w spożywaniu alkoholu dopatrywały się upadku moralności. Swoje własne ustawy antyalkoholowe wprowadzały również poszczególne stany, ale prohibicja na poziomie ogólnokrajowym została wprowadzona dopiero w 1920 roku. W myśl przepisów karalne było produkowanie i sprzedawanie alkoholu, nie jego spożywanie; nietrzeźwy obywatel nie musiał zatem obawiać się prawnych konsekwencji spożycia nielegalnego alkoholu.

Według danych historycznych, czas prohibicji był czasem rozkwitu przestępczości zorganizowanej. Gangi dodały do swojej dotychczasowej działalności przemyt i dystrybucję nielegalnego alkoholu, co przynosiło ogromne zyski. Państwo próbowało zwalczać ten proceder poprzez zatruwanie alkoholu wykorzystywanego w przemyśle, na usługach gangsterów pracowali jednak chemicy, którzy mogli oczyszczać alkohol tak, by nadawał się do spożycia.

Interesujące jest to, że dozwolone było produkowanie koncentratu winogronowego, który można było łatwo zamienić w wino. Kalifornijscy rolnicy wprowadzali na rynek ogromne ilości koncentratów wraz z instrukcjami, czego nie robić, by produkt nie zamienił się w wino.

Z drugiej strony, podczas prohibicji odnotowano znaczne obniżenie liczby pacjentów przyjmowanych do szpitali psychiatrycznych z powodu psychozy alkoholowej. Obniżyły się również statystyki dotyczące przemocy domowej.

Reklama