QuizzyOne

QUIZ: Dwudziestolecie międzywojenne – jak dużo o nim wiesz?


Pytanie 1/10

Za początek dwudziestolecia międzywojennego przyjmujemy:

Pytanie 2/10

Które z polskich miast wybudowano wtedy od podstaw?

Pytanie 3/10

Jak nazywała się grupa literacka działająca w międzywojennej Polsce?

Pytanie 4/10

W trakcie dwudziestolecia międzywojennego miał miejsce największy kryzys gospodarczy w historii kapitalizmu – tzw. Wielki kryzys. Na jakie lata przypadał?

Pytanie 5/10

Le Corbusier był znanym międzywojennym:

Pytanie 6/10

Która ze znanych polskich książek powstała w okresie dwudziestolecia międzywojennego?

Pytanie 7/10

W którym z tych państw w latach 1936-1939 wybuchła wojna domowa, uznawana za preludium II wojny światowej?

Pytanie 8/10

W okresie dwudziestolecia międzywojennego odkryto lek, który zmienił oblicze medycyny. Mowa o:

Pytanie 9/10

Które z tych wydarzeń miało miejsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego?

Pytanie 10/10

Którego z tych państw nie znajdziemy na mapie Europy z okresu dwudziestolecia międzywojennego?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Dwudziestolecie międzywojenne to epoka przejściowa pomiędzy dwoma największymi konfliktami w historii świata. Sprawdź swoją wiedzę na ten temat!

  Dwudziestolecie międzywojenne – jak dużo o nim wiesz?

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o dwudziestoleciu międzywojennym

  Dwudziestolecie międzywojenne to bardzo wyjątkowy okres w historii Polski. Z jednej strony podnoszono się z kolan po I Wojnie Światowej, doszło do rozkwitu kultury i odbudowy wiary w Polskę, ale z drugiej strony – cały świat wówczas stał u progu jednej z najpotężniejszych wojen.

  Odrodzenie polskiej kultury i sztuki

  To właśnie w tych latach do głosu dochodzą Skamandryci, czyli grupa poetycka, w skład której wchodzili między innymi Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz czy Antoni Słonimski. Międzywojnie jest okresem ogromnego rozkwitu polskiej literatury, w której pojawia się niezakłócony optymizm i radość spowodowana odzyskaniem niepodległości.

  Dopiero w drugiej połowie dwudziestolecia międzywojennego w sztuce zaczynają się pojawiać pesymistyczne nuty i poczucie nadchodzącego kryzysu. W tym okresie tworzy Stefan Żeromski, Władysław Reymont oraz Witold Gombrowicz.

  Władza Józefa Piłsudskiego

  U władzy znajduje się Józef Piłsudski, na którym pokłada się ogromne nadzieje, zdając sobie sprawę z wcześniejszych zasług słynnego Ziuka i wiedząc, że ma on realną szansę na odbudowę kraju. Jego śmierć w 1935 roku była szokiem dla wielu Polaków, którzy nie wyobrażali sobie Polski bez marszałka.

  Kondolencje napływały z całego świata, również z Niemiec od Adolfa Hitlera, który wysłał telegram do prezydenta RP. Dla wielu ludzi właśnie wtedy skończyła się pewna epoka, choć dopiero wybuch II Wojny Światowej miał uświadomić im, że się mylili, a historycy w tym właśnie miejscu wyznaczą koniec marzeń o odbudowie silnego państwa.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później