QuizzyOne

QUIZ: Dynastia Piastów – ile wiesz na jej temat?


Pytanie 1/10

W którym roku Mieszko I przyjął chrzest?

Pytanie 2/10

Syn Mieszka I, który w 1025 roku koronował się na króla to:

Pytanie 3/10

Z panowaniem którego króla wiążemy upadek państwa polskiego?

Pytanie 4/10

Jaki symbol znajdował się w herbie Piastów?

Pytanie 5/10

Od kogo wywodzi się linia Piastów śląskich?

Pytanie 6/10

Kto „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”?

Pytanie 7/10

Na który rok datujemy założenie arcybiskupstwa w Gnieźnie?

Pytanie 8/10

Który z władców z dynastii Piastów odbudował państwo polskie po jego upadku i przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa?

Pytanie 9/10

W którym roku miał miejsce początek rozbicia dzielnicowego?

Pytanie 10/10

Po śmierci którego króla wygasła dynastia Piastów?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Historia

Piastowie mieli kluczowy wpływ na ukształtowanie się państwa Polskiego. Sprawdź w naszym quizie, ile wiesz na ich temat!

  Wawel

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o dynastii Piastów

  Dynastia Piastów uznawana jest za jedną z najważniejszych dynastii panujących w Polsce na przestrzeni wieków.

  Historia Piastów zaczyna się od Piasta, męża Rzepichy i ojca Siemowita. To właśnie Siemowit został pierwszym księciem Polan, następnie stanowisko przejął jego syn Lestek, a potem Siemomysł.

  Przełomowym momentem dla przyszłego państwa polskiego był jednak chrzest Polski w 966 roku, który przyjął Mieszko I z dynastii Piastów. To wydarzenie ogromnej rangi, które zapoczątkowało kształtowanie się polskiej tożsamości i dało mieszkańcom poczucie przynależności do świata zachodniego.

  Bolesław I Chrobry, syn Mieszka, był z kolei pierwszym władcą Polski, który doświadczył koronacji. Wówczas Polska zaczęła nabierać znaczenia na arenie międzynarodowej i stała się krajem, z którym należało się liczyć.

  Szczególnym wydarzeniem był również ślub Mieszka II Lamberta z Rychezą. To dynastia, która z całą pewnością miała kluczowe znaczenie dla mieszkańców Polski. Dzięki nim pozycja powstałego państwa zaczęła się ugruntowywać.

  Zmierzch dynastii Piastów

  Na przestrzeni lat koronowano aż sześciu królów, którzy wywodzili się z dynastii Piastów. Ostatnim władcą z tej dynastii był Jerzy IV Wilhelm zwany legnickim, książę legnicko-wołowsko-brzeski. Zmarł w 1675 roku.

  Piastowie odegrali kluczową rolę w powstawaniu naszego kraju. Stworzyli odpowiednie podwaliny, na których kolejni władcy mogli się opierać. Trudno wyobrazić sobie jak potoczyła by się historia naszego kraju bez tej dynastii.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później