QuizzyOne

QUIZ: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – ile wiesz na jej temat?


Pytanie 1/10

Jaka jest największa i najdroższa polska spółka zajmująca się produkcją gier komputerowych?

Pytanie 2/10

Wydobyciem i przetwórstwem głównie jakiego surowca zajmuje się państwowy kolos branży górniczej KGHM?

Pytanie 3/10

Jak nazywa się rynek na GPW notujący startupy i nowe przedsiębiorstwa?

Pytanie 4/10

Który z wymienionych banków nie jest notowany na GPW?

Pytanie 5/10

Który indeks giełdowy kataloguje wszystkie spółki dostępne na głównym rynku?

Pytanie 6/10

Poza akcjami przedsiębiorstw na GPW można sprzedać lub kupić obligacje państwowe i korporacyjne. Jak nazywa się giełdowy rynek handlu obligacjami?

Pytanie 7/10

Który z gigantów branży paliwowej nie jest notowany na polskiej giełdzie?

Pytanie 8/10

Jakim słowem określa się przekazanie akcjonariuszom części zysków z działalności spółki?

Pytanie 9/10

Ile spółek notowanych jest obecnie na rynku głównym GPW?

Pytanie 10/10

Spółki z jakiego państwa nie licząc Polski są najczęściej notowane na GPW?

Odpowiedz na wszystkie pytania, aby sprawdzić swój wynik:brakuje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

Biznes

Sprawdź swoją wiedzę z zakresu największych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych!

  wykres giełdowy

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  QuizzyOne app

  Quiz o warszawskiej giełdzie

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie to spółka akcyjna, która umożliwia bezpieczne obracanie papierami wartościowymi. Takimi papierami mogą być obligacje, certyfikaty, akcje czy bony skarbowe.

  Papiery wartościowe to ważny dokument o konkretnej wartości finansowej. Polski rynek papierów wartościowych obfituje przede wszystkim w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz prawa do akcji. Stołeczna Giełda poza głównym parkietem prowadzi również rynek nieco mniejszych spółek w postaci New Connect, a także rynek obligacji Catalyst.

  Blisko pół biliona złotych kapitalizacji

  Pod koniec 2020 roku donoszono, że na Giełdzie Papierów Wartościowych notowany były akcje ponad czterystu spółek o kapitalizacji wynoszącej niespełna pięćset miliardów złotych.

  Warto wiedzieć, że Giełda Papierów Wartościowych powstała z inicjatywy Skarby Państwa. W skład władz wchodzi zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie. Zarząd składa się z czterech osób, które są nadzorowane bezpośrednio przez prezesa GPW, a ten wybierany jest poprzez walne zgromadzenie.

  Historia GPW sięga jeszcze XIX wieku, kiedy to po raz pierwszy ukazały się w Polsce publiczne papiery wartościowe. Pierwotną nazwą była Giełda Kupiecka, która następnie została przemianowana na Giełdę Warszawską, a potem na Giełdą Pieniężną w Warszawie.

  Zobacz podobne quizy

  Najlepiej gra się w naszej aplikacji mobilnej, ale jeśli z jakiegoś powodu wolisz zagrać przez tę stronę internetową, sprawdź podobne do tego quizy.

  QuizzyOne

  Pobierz apkę QuizzyOne na swój telefon

  Zdobywaj punkty za grę i poszerzaj swoją wiedzę! Aplikacja dostępna na telefony z systemem Android lub iOS.

  Może później